PERSBERICHT - Gereglementeerde informatie
27 mei 2021 – 7.00 am CET

Unifiedpost Group Q1 2021 business update

Internationale uitrol van het platform in 26 landen ligt op schema
Jaar op jaar groei van de inkomsten uit digitale verwerkingsdiensten bedraagt 43%
+140.000 nieuwe klanten aangesloten in de laatste twaalf maanden (+42%)

Terhulpen (België), 27 mei 2021 – Unifiedpost Group (Euronext: UPG) (Unifiedpost of Groep), een toonaangevend Europees fintechbedrijf, maakt haar vooropgestelde groeipad waar door sterke prestaties neer te zetten voor het eerste kwartaal van dit jaar. Na een intensieve overnameperiode, is Unifiedpost nu volledig gefocust om de waarde van haar platform en de schaal van haar bedrijfsnetwerk te maximaliseren. Terwijl Unifiedpost al heeft aangekondigd dat boekjaar 2021 een ‘bouwjaar’ zal zijn, ligt het fintechbedrijf goed op schema om haar toekomstige groeiplannen waar te maken. De vooruitzichten voor boekjaar 2021 worden expliciet gemaakt en de doelstellingen voor boekjaar 2022 en boekjaar 2023 worden herhaald.

Performantie kerncijfers

1  De inkomsten uit digitale verwerkingsdiensten zijn alle inkomsten die verband houden met de digitale cloud-based kerndiensten van Unifiedpost..
2 De inkomsten uit post- en pakketoptimaliseringsdiensten hebben betrekking op de overgenomen onderneming 21 Grams, die fysieke post optimaliseert voor bedrijven en toegang biedt tot alle Scandinavische postbedrijven.

Dubbelcijferige groei

De inkomsten uit digitale verwerkingsdiensten van Unifiedpost voor Q1 2021 bedroegen een nieuw kwartaalrecord van €24,2 miljoen, een stijging van 43,2% in vergelijking met Q1 2020. Dit is een combinatie van een organische groei van 10,1% en de inkomsten uit digitale verwerkingsdiensten als gevolg van de overnames van 21 Grams, Akti en BanqUP. Inkomsten uit de overnames van Crossinx, Digithera en Efactura zijn nog niet inbegrepen.

Het management is verheugd om opnieuw een kwartaal van dubbelcijferige groei van de inkomsten uit digitale verwerkingsdiensten te kunnen melden, aangezien Q1 2020 slechts op een zeer beperkte manier geïmpacteerd wordt door de wereldwijde pandemie, terwijl Q1 2021 nog steeds wordt beïnvloed door de (zachte) lockdown van de Europese economieën, vooral in België, het Verenigd Koninkrijk en Slovakije. Sommige projecten en ondertekende nieuwe contracten werden uitgesteld naar Q2 2021.

Het recurrente deel van de inkomsten blijft zeer hoog. In Q1 was 95% van de inkomsten van het bedrijf recurrent.

Voortdurende uitbreiding van het klantenbestand

In Q1 2021 breidde Unifiedpost het aantal KMO’s tot +480.000 in totaal (de recente overnames niet inbegrepen). Met de vijf overnames afgesloten in Q1 voegde het bedrijf er nog eens 70.000 aan toe tegen het einde van Q1. Met de overname van Crossinx (begin Q2) groeide het klantenbestand verder aan tot +900.000 KMO’s en +2.500 grote ondernemingen.

Het aantal Billtobox-klanten groeide in Q1 met 28%. Voor JeFacture (Frankrijk) waren al bijna 1.000 accountants geabonneerd (op een totaal van 20.000).We zien een vlotte onboarding van hun klanten. De massale aansluiting van KMO’s is gepland voor de periode september 2021 - december 2022 (het gros op het einde). Dit zal worden gestimuleerd door de Franse e-factureringswet welke in werking treedt in september 2021 van kracht.

Begin van een nieuwe fase in de overnamestrategie

In Q1 2021 werden vijf strategische overnames afgesloten: Akti, BanqUP, 21 Grams, Digithera en Efactura. De acquisitie van Crossinx werd gesloten op 9 april 2021. Alle overnames voegen waarde toe voor Unifiedpost in termen van volledige functionele dekking van kleine bedrijven tot grote ondernemingen en uitgebreide functionaliteit. Daarenboven breidde de Groep haar aanwezigheid uit tot een totaal van 26 landen vandaag.

Bouwjaar

In lijn met de eerder uitgestippelde strategie, zal de focus van het management nu meer verschuiven naar de integratie van deze overgenomen bedrijven en de realisatie van de gebudgetteerde de synergiën. Tijdens dit ‘bouwjaar’ zullen alle overgenomen bedrijven en producten nu worden geïntegreerd in onze volledige platformoplossing voor KMO’s en grote ondernemingen.

De uitrol van het volledige KMO-platform is essentieel om de groei van Unifiedpost in 2022 te verhogen en om de vooropgestelde toekomstige rendabiliteitsdoelstellingen te bereiken. De uitrol gebeurt per land en in twee grote golven. De uitrol voor elk land bestaat uit de volgende stappen: (i) het lokale KMO-team operationeel maken (23/26 landen klaar), (ii) een lokale cloud operationeel maken (15/26 klaar), (iii) lokale functionaliteit en diensten in het platform integreren (10/26 klaar) en (iv) volledige betaalmogelijkheden bieden, met inbegrip van PSD2-connectiviteit en IBAN-rekeningen (2/26 klaar). 2 van de 26 landen zijn volledig gelanceerd (België en Frankrijk). Andere landen zullen in twee golven volgen: een golf vóór de zomer (+11 landen) en een tweede golf tegen het einde van het jaar (+13 landen). De eerste golf is 83% gefinaliseerd, de tweede momenteel voor 52%.

Vooruitzichten

Na een sterk eerste kwartaal en een intensief overnametraject, wordt verwacht dat de organische omzetgroei van Unifiedpost in de volgende drie kwartalen zal versnellen. Voor het volledige jaar verwacht Unifiedpost een organische omzetgroei van tenminste 15%.

Voor 2022 en 2023 bevestigt Unifiedpost de vooruitzichten die het op 12 april 2021 heeft gegeven (met een versnelde groeidoelstelling voor 2023).

De vooruitzichten inzake groei:

 • Het management verwacht een organische groei van 25% van haar inkomsten uit digitale verwerkingsdiensten voor 2022; en
 • Een organische groei van 30% van haar inkomsten uit digitale verwerkingsdiensten vanaf 2023.

Wat de winstgevendheid betreft, bevestigt het management zijn vooruitzichten:

 • Het management mikt op een brutomarge van +60% tegen 2023 voor de inkomsten uit digitale verwerkingsdiensten.
 • Naar verwachting zal de Adjusted EBITDA³-marge tegen 2023 meer dan 25% bedragen.

³ Adjusted EBITDA = EBITDA exclusief niet-recurrente uitzonderlijke kosten.

<Einde van het persbericht>

 


 

Vragen

Hans Leybaert, CEO
+32 477 23 94 80
hans.leybaert@unifiedpost.com

Laurent Marcelis, CFO
+32 477 61 81 37
laurent.marcelis@unifiedpost.com

 

Perscontact & Investor Relations

Sarah Heuninck 
+32 491 15 05 09
sarah.heuninck@unifiedpost.com

 


 

Over Unifiedpost


Unifiedpost is het toonaangevende cloud-platform worden voor zakelijke KMO-diensten gebaseerd op “Documenten”, “Identificatie" en “Betalingen”. Unifiedpost ontwikkelt en beheert een 100% cloud-platform voor administratieve en financiële diensten dat een real-time en naadloze verbinding mogelijk maakt tussen de klanten van Unifiedpost, hun leveranciers, hun klanten en andere spelers binnen de financiële waardeketen. Met haar one-stop-shop benadering is het de missie van Unifiedpost om de administratieve en financiële processen voor haar klanten eenvoudig en slim in te richten. Sinds de oprichting in 2001 is Unifiedpost aanzienlijk gegroeid, met vestigingen in 26 landen. In 2020 werden meer dan 400 miljoen documenten verwerkt, en meer dan 900.000 KMO’s en meer dan 2.500 grotere ondernemingen bereikt via het platform.

Vermeldenswaardige feiten en cijfers:

 • Opgericht in 2001, met een bewezen staat van dienst
 • Omzet van €146 miljoen (pro forma 2020)
 • 1.200+ werknemers
 • 400+ miljoen verwerkte documenten in 2020
 • Een divers, groot en groeiend klantenbestand in een groot aantal sectoren (banken, leasing, nutsbedrijven, media, telecommunicatie, reizen, sociale diensten, openbare organisaties, enz.) variërend van grote internationals tot KMO’s
 • Unifiedpost Payments, een 100% dochteronderneming, is door de Nationale Bank van België erkend als betalingsinstelling
 • Gecertificeerde Swift partner
 • Internationale track record op het gebied van fusies en overnames
 • Genoteerd op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels (code: UPG)

 

(*) Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte uitspraken: De hierin opgenomen verklaringen kunnen vooruitzichten, toekomstverwachtingen, meningen en andere toekomstgerichte verklaringen bevatten met betrekking tot de verwachte toekomstige prestaties van Unifiedpost en van de markten waarin Unifiedpost actief is. Dergelijke toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op de huidige inzichten en veronderstellingen van het management met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen. Ze houden van nature bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren in die gerechtvaardigd lijken op het moment dat ze worden gemaakt, maar die mogelijk niet accuraat blijken te zijn. De werkelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen kunnen daarom wezenlijk verschillen van de resultaten, prestaties of gebeurtenissen die zijn uitgedrukt of geïmpliceerd in dergelijke toekomstgerichte uitspraken. Behalve zoals vereist door de toepasselijke wet, onderneemt Unifiedpost geen enkele verplichting om toekomstgerichte verklaringen in deze persmededeling bij te werken, te verduidelijken of te verbeteren in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere zaken en wijst elke aansprakelijkheid met betrekking tot dit alles van de hand. De lezer wordt gewaarschuwd niet onnodig te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen.