Channel

Šta je Channel?

“Channel” je održivo izlazno rješenje za procese od Porudžbe-do-Naplate. Uz Channel, imate sve što je vašoj kompaniji potrebno za elektronske odlazne dokumente ili podatke u jednom proizvodu. Naše rješenje je potpuno digitalno, potpuno automatizirano i omogućava besprijekornu B2B, B2C i B2G razmjenu dokumenata i podataka. Channel je u skladu sa porezima u više od 60 zemalja širom svijeta.

Sve u jednom rješenju uz Channel

  • Automatska obrada faktura, narudžbi, prilagođenih formata ili formata specifičnih za sektor (npr. platni list, opomena)
  • Obogaćivanje dokumenata odgovarajućim matičnim podacima
  • Kreiranje dokumenata i poruka
  • Elektronski potpis na dokumentima
  • Postavljanje funkcionalnosti plaćanja direktno na fakture
  • Generiranje i dodavanje podataka o plaćanju na fakturama (npr. linkovi, QR kod)
  • Arhiviranje prema nacionalnim propisima

Prednosti i detalji

Ne postoje ograničenja formata sa Channel-om, svi formati kao što su XML, Edifact, CSV, IDoc, FacturX; ZUGFeRD se mogu poslati i konvertovati

Odlazne fakture se mogu slati na više kanala: od štampanja preko e-pošte do strukturiranih interfejsa kao što su HTTPS, SFTP, AS2, web servis, REST API
 

Crossnet Lookup funkcija dodatno olakšava slanje računa. Zahvaljujući prednostima Crossnet-a, ova funkcija pronalazi najbrži i najbolji digitalni način za slanje računa primaocima

Jednostavna i brza implementacija – spremna za upotrebu (Softver kao usluga (SaaS))

Nije potreban dodatni rad vašeg internog IT odjela

Povezivanje međunarodnih interfejsa (npr. PEPPOL, EESPA)

Povezivanje sa kupcima (Channel, Collect ili Banqup kupci)/partnerima unutar naše ugrađene platforme Crossnet ili izvan Crossnet-a

Upravljanje kampanjom da pozovete svoje klijente/partnere da se pridruže našoj Crossnet mreži koja stalno raste
 

Upravljanje vašim klijentima je također lako i fleksibilno kada koristite portal i sve prednosti Crossnet-a
 

Kompatibilan sa bilo kojim ERP sistemom


Uštede troškova


Prilagodljiva upotreba i modularno adaptivna vašem sadašnjem i budućem poslovanju

"Bio je to izazovan projekt s mnogo novina i nepoznatih aspekata pod velikim vremenskim pritiskom. Međutim, zajedno smo riješili sve probleme i uspješno savladali potpuno funkcionalnu komunikaciju naših procesa fakturisanja putem službene italijanske platforme Sistema di Interscambio."

Thomas Pitscheider – menadžer projekta SAP, Leica Geosystems

Stupite u kontakt

Klikom na "Podnesi" ispod, vi pristajete dozvoliti Unifiedpost Group da čuva i obrađuje osobne informacije koje su gore podnesene kako bi vam se pružao zatraženi sadržaj. Za dodatne informacije obratite se na našu politiku privatnosti.