Ψηφιοποίηση

Στην Unifiedpost Group, σας βοηθάμε να ψηφιοποιήσετε την επιχείρηση σας, προσφέροντας έξυπνες, ολοκληρωμένες και προσβάσιμες cloud λύσεις.
Αλλάζουμε τον τρόπο που εργάζεσθε.
Ένας έξυπνος τρόπος τιμολόγησης, που δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης και ξεκάθαρης απεικόνισης τόσο των εισερχόμενων όσο και των εξερχόμενων παραστατικών.
H καινοτόμος λύση για την Procure-to-Pay διαδικασία. Με το Collect, η εταιρεία σας είναι ιδανικά εξοπλισμένη να διαχειριστεί όλα τα εισερχόμενα παραστατικά.
Η αειφόρος λύση για την Order-to-Cash διαδικασία. Με το Channel, έχετε όλα όσα χρειάζεται η εταιρεία σας για να διαχειριστεί ψηφιακά τα εξερχόμενα παραστατικά.