Press release

Unifiedpost zet sterke Europese expansie verder

Terhulpen, België – 19 november 2021, 7u00 CET, Unifiedpost Group (Euronext: UPG) (Unifiedpost, de Groep of het Bedrijf) is verheugd om haar resultaten voor het derde kwartaal voor de periode tot en met 30 september 2021 bekend te maken.

Hoogtepunten

 • De omzet van de Groep voor 9M 2021 steeg met 137,9% tot €119,5 miljoen grotendeels door overnames eerder dit jaar
 • Geconsolideerde groei van de inkomsten uit digitale verwerkingsdiensten voor 9M 2021 en Q3 steeg met respectievelijk 51,5% en 54,5% j-o-j
 • Organische inkomsten uit digitale verwerkingsdiensten stegen met 12,1% en 13,3% voor respectievelijk 9M 2021 en Q3, in lijn met de verwachtingen van het management
 • Goede vooruitgang bij de integratie van de overgenomen activiteiten en de verdere uitrol van Banqup 
 • Door de toelating van NBB ligt de weg open om lokale betaalrekeningen te beheren via bijkantoren in 16 bijkomende landen
 • Herhaling van de vooruitzichten voor FY 2021 van organische groei van de inkomsten uit digitale verwerkingsdiensten van ten minste 15%, na de verwachte succesvolle go-live van twee belangrijke corporate outsourcing deals
   

In een reactie op de resultaten zei Hans Leybaert, CEO en oprichter: “Ik ben verheugd over de aanhoudende groei en sterkte van ons pan-Europese platform. Het is nu meer dan een jaar geleden dat we naar de beurs zijn gegaan en ik ben verheugd te kunnen melden dat we sindsdien in elk kwartaal ons klantenbestand, onze inkomsten en zelfs onze inkomsten per klant hebben zien groeien. Nu we het einde van het ‘bouwjaar’ naderen, wil ik iedereen bedanken voor hun harde werk bij de uitrol van ons pan-Europese platform en de uitvoering volgens plan, waardoor we op schema liggen om onze vooruitzichten voor 2021 te halen. Onze focus ligt nu op de voltooiing van de integratie van onze overnames, de uitrol van Banqup en onze uitgebreide betalings- en waardetoevoegende diensten binnen ons one-stop platform, die de komende jaren voor verdere organische groei zullen zorgen. Overheden zijn in versneld tempo overgeschakeld op verplichte e-facturering, en wij geloven dat Unifiedpost goed gepositioneerd is om marktaandeel te verwerven in deze groeiende markt. Wij worden steeds meer erkend als de favoriete partner van KMO’s in Europa, en hoewel wij nieuwe groeimogelijkheden zien in de dienstverlening aan grote en middelgrote bedrijven, blijven KMO’s onze kernactiviteit.”

Versnelling van de omzetgroei door organische groei en overnames
De geconsolideerde omzetgroei van de Groep in de eerste drie kwartalen van 2021 steeg met 137,9% (Q3: +131,9%) tot €119,5 miljoen (Q3: €38,8 miljoen), grotendeels door de overnames die eerder dit jaar werden voltooid. Hiervan waren de inkomsten uit digitale verwerkingsdiensten, de kernactiviteit van Unifiedpost, goed voor €76,1 miljoen (Q3: €25,8 miljoen), een stijging van 51,5% j-o-j (Q3: +54,5%) in 9M 2021. De organische digitale inkomsten groeiden in Q3 met 13,3% (9M 2021: +12,1%), als gevolg van een uitgebreid klantenbestand en een toename van de cross-selling van diensten. De recurrente organische omzetgroei nam toe gedurende het kwartaal, ondanks enige vertraging op korte termijn tijdens de Europese zomervakantieperiode. De recurrente inkomsten voor 9M 2021 bleven op 94,5% van de totale inkomsten.

Verdere uitbouw van een pan-Europese ‘one-stop-shop’
Unifiedpost Group gaat verder met de uitrol van Banqup, haar premium one-stop-shop platform voor KMO’s, over heel Europa. De eerste golf eerder dit jaar omvatte 13 landen, en dit wordt nu uitgebreid naar in totaal 21 landen. De uitrol verloopt voorspoedig, ondanks enkele kleine vertragingen als gevolg van een technische aanpassing van één wereldwijde cloud instance. De wijziging is ingegeven door de snelle invoering van verplichte digitale B2B-facturering in Europa. Met de uitrol naar nog eens acht landen, zal Banqup beschikbaar zijn in alle belangrijke Europese markten waar Unifiedpost actief is. 
 
Met de uitrol van Banqup in al deze markten is Unifiedpost goed gepositioneerd om te profiteren van de gunstige regelgevende omstandigheden nu overheden in heel Europa de btw-gaten trachten te dichten. Veel landen, zoals Frankrijk, Servië en Italië, stellen digitale B2B-facturering al verplicht, en meer landen kiezen ervoor om digitale B2B-facturering ook verplicht te stellen. Recent nog kondigde de Belgische regering verplichte invoering van digitale B2B-facturering aan om het btw-deficit te dichten, en verwacht wordt dat meer landen zullen volgen. Na de integratie van de door data aangedreven e-factureringstechnologie van Crossinx, is Unifiedpost het best geplaatst om bedrijven in heel Europa te ondersteunen, in het bijzonder haar kernmarkt van KMO’s.
 
Unifiedpost is verheugd te kunnen aankondigen dat op 2 november 2021 de Nationale Bank van België (NBB) toelating heeft gegeven om lokale betaalrekeningen te beheren in 16 bijkomende landen. Samen met de voorafgaande toelatingen in België en Frankrijk heeft Unifiedpost Payments nu het recht heeft om binnenlandse IBAN-rekeningen uit te geven in 18 verschillende landen en betalingsdiensten aan te bieden met lokale betaalrekeningen als aanvulling op haar andere kerndiensten.
 
De aansluiting van nieuwe klanten verloopt volgens de verwachtingen, waarbij er ongeveer 1.000 nieuwe klanten per maand bijkomen. Het aantal Billtobox-klanten is gestegen tot 30.527 eind september 2021, waarvan 85,6% betalende klanten. In Frankrijk zijn we verheugd dat de ECMA JeFacture heeft voorgesteld, naast verschillende nieuwe partnerships en aankondigingen van nieuwe features, op het jaarlijkse CPA-congres in oktober 2021. De Franse regering heeft de invoering van verplichte digitale facturering met 12 maanden uitgesteld om bedrijven meer tijd te geven om zich voor te bereiden. Bijgevolg verwachten we de komende periode een geleidelijker tempo van aansluiting van nieuwe klanten op JeFacture, met een versnelling tegen het einde van 2022. In alle markten verwachten we dat de aansluiting van nieuwe klanten geleidelijk zal verlopen, gestimuleerd door een verschuiving ten gunste van digitale regelgeving in de komende jaren.
 
De integratie van de laatste zes overnames verloopt voorspoedig en de integratie wordt uitgevoerd volgens plan. De integratie van Akti en Banqup is nu voltooid en de overige liggen op schema om volledig geïntegreerd te zijn tegen midden 2022 waarbij alle klanten tegen die tijd zullen zijn gemigreerd naar het premium KMO-platform Banqup van Unifiedpost.

Bevestiging van de vooruitzichten van het management
Op basis van de resultaten voor 9M 2021 en de interne prognose van het Bedrijf voor Q4 herhaalt Unifiedpost haar prognose voor de organische groei van haar inkomsten uit digitale verwerkingsdiensten in FY 2021 met ten minste 15%. De inkomsten over Q4 2021 zullen naar verwachting profiteren van de succesvolle go-live van twee grote corporate outsourcing deals eind Q3/begin Q4 2021.
 
<Einde>
 

Financiële Kalender
Investor Day 1 december 2021

Vragen
Hans Leybaert, CEO Laurent Marcelis, CFO
+32 477 23 94 80 +32 477 61 81 37
hans.leybaert@unifiedpost.com laurent.marcelis@unifiedpost.com

Investor Relations & Media
Sarah Heuninck
+32 491 15 05 09
sarah.heuninck@unifiedpost.com

Download Persbericht


Over Unifiedpost Group

Unifiedpost is het toonaangevende cloud-platform voor zakelijke KMO-diensten gebaseerd op “Documenten”, “Identificatie" en “Betalingen”. Unifiedpost ontwikkelt en beheert een 100% cloud-platform voor administratieve en financiële diensten dat een real-time en naadloze verbinding mogelijk maakt tussen de klanten van Unifiedpost, hun leveranciers, hun klanten en andere spelers binnen de financiële waardeketen. Met haar one-stop-shop benadering is het de missie van Unifiedpost om de administratieve en financiële processen voor haar klanten eenvoudig en slim in te richten. Sinds de oprichting in 2001 is Unifiedpost aanzienlijk gegroeid, met vestigingen in 30 landen. In 2020 werden meer dan 400 miljoen documenten verwerkt, en meer dan 1.000.000 KMO’s en meer dan 2.500 grotere ondernemingen bereikt via het platform.

Vermeldenswaardige feiten en cijfers:
 • Opgericht in 2001
 • Omzet van €146 miljoen (pro-forma 2020)
 • 1300+ werknemers
 • 400+ miljoen verwerkte documenten in 2020
 • Een divers, groot en groeiend klantenbestand in een groot aantal sectoren (banken, leasing, nutsbedrijven, media, telecommunicatie, reizen, sociale diensten, openbare organisaties, enz.) variërend van grote internationals tot KMO’s (MKB)
 • Unifiedpost Payments, een 100% dochteronderneming, is door de Nationale Bank van België erkend als betalingsinstelling
 • Gecertificeerde SWIFT partner
 • M&A trackrecord van 17 acquisities in de voorbije 9 jaar
 • Genoteerd op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels, code: UPG

Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte uitspraken: De hierin opgenomen verklaringen kunnen vooruitzichten, toekomstverwachtingen, meningen en andere toekomstgerichte verklaringen bevatten met betrekking tot de verwachte toekomstige prestaties van Unifiedpost en van de markten waarin Unifiedpost actief is. Dergelijke toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op de  huidige inzichten en veronderstellingen van het management met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen. Ze houden van nature bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren in die gerechtvaardigd lijken op het moment dat ze worden gemaakt, maar die mogelijk niet accuraat blijken te zijn. De werkelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen kunnen daarom wezenlijk verschillen van de resultaten, prestaties of gebeurtenissen die zijn uitgedrukt of geïmpliceerd in dergelijke toekomstgerichte uitspraken. Behalve zoals vereist door de toepasselijke wet, onderneemt Unifiedpost geen enkele verplichting om toekomstgerichte verklaringen in deze persmededeling bij te werken, te verduidelijken of te verbeteren in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere zaken en wijst elke aansprakelijkheid met betrekking tot dit alles van de hand. De lezer wordt gewaarschuwd niet onnodig te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen.