Press release - Regulated information

Unifiedpost’s sterke prestaties in 2021 ondersteunen ambitieuze groeidoelstellingen

Terhulpen, België – 8 maart 2022, 07.00 uur CET, Unifiedpost Group (Euronext: UPG) (Unifiedpost, de Groep of het Bedrijf) is verheugd om haar resultaten voor het vierde kwartaal en het volledige jaar voor het jaar eindigend op 31 december 2021 bekend te maken.

  

Hoogtepunten

 • De omzet van de Groep steeg in 2021 met 147% j-o-j tot €170,5 miljoen door organische groei en overnames
 • FY 2021 organische groei in inkomsten uit digitale verwerkingsdiensten van 15,6% - vooruitzichten van het management volledig bereikt. Q4 2021 groei van 25% j-o-j
 • Bedrijven overgenomen in 2021 zijn bijna volledig geïntegreerd en de overnamestrategie bleek succesvol
 • Productharmonisatie voor grotere ondernemingen en KMO’s is gerealiseerd
 • Liquide middelen van €17 miljoen, €20 miljoen (beschikbaar) in niet-opgenomen financiering en een nieuwe schuldfinancieringsovereenkomst verzekeren de financiering van Unifiedpost’s groeipad

In een reactie op de resultaten zei Hans Leybaert, CEO en oprichter: “Ik ben echt ontzettend blij met een succesvol jaar 2021. Precies in het jaar dat het Bedrijf haar 20ste verjaardag vierde, werden belangrijke mijlpalen bereikt op ons ambitieuze groeipad. We hebben alle overnames succesvol geïntegreerd, ons productaanbod uitgebreid om het volledige spectrum van bedrijfsgroottes te bedienen en ons KMO-platform Banqup uitgerold. De uitrol omvat het beschikbaar maken van de betaalfunctionaliteit in 32 landen. In datzelfde jaar lieten we een sterke groei van de inkomsten zien (+147% j-o-j), dankzij overnames en een toenemende organische groei van de inkomsten uit digitale verwerkingsdiensten (15,6% j-o-j). Ons klantenbestand breidde organisch uit met +30%, het tweede jaar op rij. Met onze overnames meegerekend, beschikken we nu over een volledig Europees bedrijfsnetwerk dat meer dan 1,5 miljoen bedrijven bereikt. 2021 heeft de lijnen uitgezet voor de komende jaren. We kijken met vertrouwen vooruit. In heel Europa neemt de druk van de regelgeving toe. Dit wordt een sterke externe groeimotor voor onze activiteiten. En met ons geïntegreerde productaanbod, dat in 32 landen beschikbaar is, zijn we klaar om aan de vraag van de markt en onze eigen doelstellingen te voldoen.”

Details van de financiële resultaten

Unifiedpost’s omzet steeg in FY 2021 met 147% door organische groei en overnames. De COVID-19 pandemie drukte op de activiteiten van de Groep in de eerste helft van het jaar, meer bepaald in het VK, België en Slowakije. In H2 verminderde de impact van de pandemie en hernam de economische activiteit. In Q4 hadden de COVID-effecten geen invloed meer op de activiteiten van de Groep. Unifiedpost wordt niet rechtstreeks getroffen door de geopolitieke crisis in Europa. De Groep heeft geen activiteiten in Oekraïne en Rusland en heeft geen ontwikkelingscentra in die landen.

Digitale verwerking

De inkomsten van de Groep uit digitale verwerkingsdiensten bedroegen €30,8 miljoen in Q4, een stijging van 65% in vergelijking met Q4 vorig jaar. De groei is gespreid over verschillende landen en markten, meer bepaald Zweden, Servië, Roemenië, de Baltische staten en de Benelux, die tot deze versnelling hebben bijgedragen. De verkoop van licenties in Servië (€1,6 miljoen) was een niet-recurrente stijging in Q4. Het aantal betalende klanten steeg met 33.350 in het kwartaal tot een totaal van 368.277 op het einde van FY 2021. Unifiedpost’s ARPU² steeg tot €27,9, een verbetering van €2,2 ten opzichte van Q3 2021. €1,4 van de ARPU-stijging is te danken aan de niet-recurrente licentieverkoop in Servië. 

Gesteund door een sterk laatste kwartaal, bedroegen de inkomsten uit digitale verwerkingsdiensten voor FY 2021 €106,9 miljoen. €27,2 miljoen werd gegenereerd door overnames in 2021. Unifiedpost realiseerde een sterke organische groei voor het volledige jaar van 15,6% j-o-j – met een toenemend groeimomentum. De inkomsten uit abonnementen van kleine en middelgrote ondernemingen groeiden met 44% tijdens het jaar. 88,5% van de totale inkomsten uit digitale verwerkingsdiensten kwam voort uit recurrente diensten, waarvan inkomsten uit transacties de belangrijkste blijven. Het betalende klantenbestand groeide in 2021 organisch met 30,4% j-o-j.

De brutomarge van de digitale verwerkingsactiviteiten steeg tot 43,7%, een stijging met 1,1%pts j-o-j. Deze verbetering is het gevolg van schaalvoordelen en een grotere vraag naar end-to-end digitale verwerkingsoplossingen. 

Post- en pakketoptimalisering

Unifiedpost’s post- en pakketoptimaliseringsactiviteiten kenden een sterk Q4, wat resulteerde in inkomsten van €20,3 miljoen. Dat is een stijging met €7,2 miljoen ten opzichte van Q3. De stijging werd veroorzaakt door algemene prijsstijgingen, seizoensgebonden effecten en het aantrekken van een paar grote nieuwe klanten. De brutomarge groeide naar 11,3% voor FY 2021, een stijging van 0,6%pts ten opzichte van H1 2021.

De inkomsten voor FY 2021 uit post- en pakketoptimaliseringsdiensten bedroegen €63,6 miljoen.

Resultaten voor de periode

Beide segmenten samen leidden tot een brutowinst van €53,9 miljoen op een totale omzet van €170,5 miljoen (brutomarge van 31,6%). Unifiedpost blijft investeren in de ontwikkeling van haar platform en diensten. In de loop van 2021 heeft de Groep €33,1 miljoen uitgegeven aan O&O, waarvan 57% werd gekapitaliseerd. De O&O uitgaven komen overeen met 31% van de inkomsten uit digitale verwerkingsdiensten. De algemene en administratieve kosten voor de periode stegen met 57% j-o-j tot een totaal van €40,5 miljoen. Deze stijging was het gevolg van de algemene expansie van de Groep, met inbegrip van de overnames. De verkoop- en marketingkosten stegen met 71% j-o-j tot €24,9 miljoen. De stijging weerspiegelt de commerciële inspanningen van de Groep voor haar Europese expansie naar 32 landen. De Groep rapporteert een EBITDA van -€4,4 miljoen, een verbetering met €1,6 miljoen. Het bedrijfsverlies bedroeg €25,6 miljoen. Unifiedpost’s liquide middelen daalden voornamelijk door de uitbetalingen voor haar overnames, die in totaal €82,9 miljoen bedroegen voor zes grote en twee kleinere overnames.

Op het einde van de periode bedroegen de liquide middelen van Unifiedpost €17 miljoen en werden ze bijkomend gedekt door een niet-opgenomen financieringsfaciliteit van €20 miljoen.

Business update

Productharmonisatie

Unifiedpost heeft met succes haar productportfolio geïntegreerd en uitgebreid. Het productaanbod voor de corporate markt is gebundeld in “Channel” en “Collect”, die respectievelijk uitgaande en inkomende stromen dekken. Ondertussen werd de one-stop-shop oplossing voor de KMO’s, “Banqup”, in 32 landen uitgerold. De drie oplossingen zijn geïntegreerd via Crossnet, het toonaangevende eigen Unifiedpost-netwerk. De integratie van alle eigen oplossingen was een essentiële mijlpaal in de ontwikkelingsroadmap om toekomstige groei en netwerkuitbreiding te ondersteunen. Meer dan 1,5 miljoen bedrijven wisselen nu al hun documenten rechtstreeks of onrechtstreeks uit via Crossnet.
 
Uitbreiding bereikbare markt
 
In het begin van het jaar 2021 heeft Unifiedpost uitdagende doelstellingen vooropgesteld voor wat aangekondigd werd als een bouwjaar: de Unifiedpost oplossingen - met inbegrip van de betaaldiensten – beschikbaar maken in 26 landen. Met een uniek productaanbod dat het volledige marktspectrum bestrijkt en een aanwezigheid in zoveel landen, bevindt de Groep zich in een unieke positie om te profiteren van schaalvoordelen. Geen enkele andere aanbieder op de markt heeft een vergelijkbare schaal en voetafdruk. Het aantal landen steeg in de loop van het jaar tot niet minder dan 32 en de Groep kon die rol met succes vervullen. Banqup.com ging live, en begin 2022 worden de laatste vereisten afgerond.
 
Groei van het netwerk
 
Unifiedpost heeft ambitieuze doelstellingen vooropgesteld voor de aantrekking van nieuwe klanten. Op het einde van de periode bedroeg de organische klantengroei 30,4% j-o-j, het tweede opeenvolgende jaar met een organische groei van minstens 30%. De Groep had aan het einde van het jaar in totaal 792.594 klanten, waarvan 368.277 betalende klanten. Het geconsolideerde bedrijfsnetwerk breidde in 2021 uit tot meer dan 1,5 miljoen bedrijven, die naar schatting 6% van de KMO’s in Europa vertegenwoordigen.
 
Het aantal Banqup-klanten (incl. Billtobox) groeide tot 35.408, een groei van 86% j-o-j. Hoewel Frankrijk de invoering van verplichte e-facturering heeft uitgesteld, hebben meer dan 2.000 early adopters zich in 2021 aangesloten en zijn zij begonnen met het gebruik van de JeFacture-oplossing.
 
ESG
 
Goed maatschappelijk verantwoord ondernemen is altijd van fundamenteel belang geweest sinds de oprichting van Unifiedpost. Met het oog op onze kernactiviteiten en met het menselijk kapitaal als onze belangrijkste troef, is het creëren van duurzaamheid een logisch gevolg van de manier waarop Unifiedpost zaken doet. In het jaar 2021 lag de focus op het versterken van het bestuursbeleid, het milieubewustzijn en het aantrekken en behouden van talent. Om de roadmap op lange termijn te verankeren, werd een ESG-comité geïnstalleerd. Het comité bestaat uit een onafhankelijk lid van de Raad van Bestuur, twee leden van het Uitvoerend Comité en verschillende leden van het operationele management. 

Gebeurtenis na balansdatum: nieuwe groeifinanciering
 
Unifiedpost ondertekende op 7 maart 2022 een €100 miljoen Term Loan faciliteit met een looptijd van vijf jaar, verstrekt door Francisco Partners, een toonaangevende internationale investeringsmaatschappij die gespecialiseerd is in partnerships met technologie- en technologie-gebaseerde bedrijven. Als onderdeel van de transactie zal Francisco Partners ook een participatie van 3% verwerven in het aandelenkapitaal van Unifiedpost.
 
Deze financieringsronde laat Unifiedpost toe om haar financieringsmogelijkheden en flexibiliteit te vergroten. De opgehaalde fondsen zullen gebruikt worden om bestaande schulden te herfinancieren, de groeistrategie van de Groep te ondersteunen, met inbegrip van investeringen in O&O, werkkapitaalbehoeften, en mogelijke toekomstige transacties te financieren om haar mogelijkheden en geografische dekking verder uit te breiden. Dit zal Unifiedpost, dat actief is in 32 landen met hoofdzetel in België, ondersteunen bij de verdere ontwikkeling en commercialisering van haar veilige, gestandaardiseerde en schaalbare productaanbod om de financiële toeleveringsketen van KMO’s, middelgrote en grote bedrijven te digitaliseren. 
 
In een reactie op de financiering door Francisco Partners verklaarde Hans Leybaert, CEO en oprichter: “Door onze financieringsflexibiliteit te verhogen, zitten we op schema voor de volgende stappen op ons ambitieuze groeipad. Na onze succesvolle beursgang in 2020 en het intensieve overnametraject sindsdien, beschikken we nu niet alleen over de opbrengsten maar ook over het vertrouwen van een gerenommeerde financieringspartner om ons bedrijfscommunicatie- en betalingsnetwerk verder uit te bouwen.” 
 
Unifiedpost werd bij deze transactie bijgestaan door Nielen Schuman als financieel adviseur en Linklaters als juridisch adviseur.
 
Vooruitzichten voor de komende jaren
 
Rapporten van Billentis en Insight Partners over e-facturering in Europa voorspellen de groei van de e-factureringsmarkt op een CAGR 2020-2027 van ten minste 18% per jaar. In belangrijke Unifiedpost-markten zoals Duitsland, Frankrijk en Italië bedraagt de voorspelde groei meer dan 20% per jaar. De druk van de regelgeving neemt verder toe met het doel om het BTW-deficit voor overheden en belastingdiensten te verkleinen. Het wegwerken van het BTW-deficit is een topprioriteit voor overheden in heel Europa. In de komende 18 maanden zullen in niet minder dan 10 landen, die allemaal belangrijke markten zijn voor Unifiedpost, wetten van kracht worden voor verplichte B2B/B2G e-facturering. 
 
De huidige geopolitieke situatie heeft een impact op Europa en zijn economie. Unifiedpost heeft geen rechtstreekse blootstelling in Rusland of Oekraïne. In de huidige veronderstelling dat de situatie niet verder escaleert, houdt Unifiedpost vast aan haar vooruitzichten: met de positie op de markt, en het zeer aantrekkelijke KMO-segment, herbevestigt Unifiedpost de vooruitzichten van de Groep voor organische groei in 2022: de Groep verwacht een organische groei van meer dan 25% j-o-j in FY 2022
 
Voor FY 2023 bevestigt Unifiedpost eveneens de vooropgestelde vooruitzichten: een organische groei van de inkomsten uit digitale verwerkingsdiensten van ten minste 30% en op de inkomsten uit digitale verwerkingsdiensten een brutomarge van ten minste 60% en een adjusted EBITDA-marge van ten minste 25%.
 

² Gemiddelde inkomsten per gebruiker (ARPU) wordt berekend als de inkomsten gedeeld door het aantal betalende klanten.

 

Download persbericht

Download presentatie

 

Analisten, investeerders & media webcast

Het management zal een live video webcast organiseren voor analisten, beleggers en pers vandaag om 10.00 uur CET.
Een presentatie kan worden gevolgd via live webcast. Een opname zal kort na het evenement beschikbaar zijn.
Om deel te nemen kan u zich inschrijven op https://channel.royalcast.com/landingpage/unifiedpost/20220308_1/ 
Een volledige heruitzending en een kopie van de slides zullen na de webcast beschikbaar zijn op: https://www.unifiedpost.com/en/investor-relations

 

 

Financiële Kalender voor 2022

 • 8 maart 2022: Publicatie financiële resultaten FY 2021
 • 19 april 2022: Publicatie jaarverslag 2021
 • 17 mei 2022: Gewone algemene vergadering van aandeelhouders
 • 23 mei 2022: Publicatie Q1 2022 business update
 • 12 augustus 2022: Publicatie HY 2022 business update
 • 16 september 2022: Publicatie financiële resultaten HY 2022
 • 10 november 2022: Publicatie Q3 2022 business update
   

 

Vragen

Hans Leybaert, CEO
+32 477 23 94 80
hans.leybaert@unifiedpost.com

Laurent Marcelis, CFO
+32 477 61 81 37
laurent.marcelis@unifiedpost.com

Perscontact & Investor Relations

Sarah Heuninck
+32 491 15 05 09
sarah.heuninck@unifiedpost.com

 

Over Unifiedpost Group

Unifiedpost is het toonaangevende cloud-platform voor zakelijke KMO-diensten gebaseerd op “Documenten”, “Identificatie" en “Betalingen”. Unifiedpost ontwikkelt en beheert een 100% cloud-platform voor administratieve en financiële diensten dat een real-time en naadloze verbinding mogelijk maakt tussen de klanten van Unifiedpost, hun leveranciers, hun klanten en andere spelers binnen de financiële waardeketen. Met haar one-stop-shop benadering is het de missie van Unifiedpost om de administratieve en financiële processen voor haar klanten eenvoudig en slim in te richten. Sinds de oprichting in 2001 is Unifiedpost aanzienlijk gegroeid, met vestigingen in 32 landen. In 2021 werden meer dan 500 miljoen documenten verwerkt, en meer dan 1.000.000 KMO’s en meer dan 2.500 grotere ondernemingen bereikt via het platform.
 
Vermeldenswaardige feiten en cijfers:

 • Opgericht in 2001, met een bewezen staat van dienst
 • 2021 pro-forma omzet € 171 miljoen
 • 1400+ werknemers
 • 500+ miljoen verwerkte documenten in 2021
 • Een divers, groot en groeiend klantenbestand in een groot aantal sectoren (banken, leasing, nutsbedrijven, media, telecommunicatie, reizen, sociale diensten, openbare organisaties, enz.) variërend van grote internationals tot KMO’s (MKB)
 • Unifiedpost Payments, een 100% dochteronderneming, is door de Nationale Bank van België erkend als betalingsinstelling
 • Gecertificeerde Swift partner
 • Internationale trackrecord op het gebied van fusies en overnames
 • Genoteerd op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels, code: UPG
   

(*) Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte uitspraken: De hierin opgenomen verklaringen kunnen vooruitzichten, toekomstverwachtingen, meningen en andere toekomstgerichte verklaringen bevatten met betrekking tot de verwachte toekomstige prestaties van Unifiedpost en van de markten waarin Unifiedpost actief is. Dergelijke toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op de  huidige inzichten en veronderstellingen van het management met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen. Ze houden van nature bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren in die gerechtvaardigd lijken op het moment dat ze worden gemaakt, maar die mogelijk niet accuraat blijken te zijn. De werkelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen kunnen daarom wezenlijk verschillen van de resultaten, prestaties of gebeurtenissen die zijn uitgedrukt of geïmpliceerd in dergelijke toekomstgerichte uitspraken. Behalve zoals vereist door de toepasselijke wet, onderneemt Unifiedpost geen enkele verplichting om toekomstgerichte verklaringen in deze persmededeling bij te werken, te verduidelijken of te verbeteren in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere zaken en wijst elke aansprakelijkheid met betrekking tot dit alles van de hand. De lezer wordt gewaarschuwd niet onnodig te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen.