Digitale contracten zijn een groot succes

23/05/2017
Even uw geheugen opfrissen: in februari werd er met eenparigheid van stemmen een akkoord gesloten binnen de Nationale Arbeidsraad. Daarbij werd onder andere de elektronische ondertekening van uitzendovereenkomsten geregeld. Dit akkoord voorziet ook de afschaffing van de 48-urenregel op 1 oktober 2016, wat inhoudt dat elektronische overeenkomsten steeds meer gebruikt zullen worden en dat de papieren uitzendovereenkomsten op termijn de facto zullen verdwijnen.
Het sectoraal platform waarop uitzendkrachten hun overeenkomst kunnen ondertekenen is volledig operationeel. Voortaan ontvangen ze hun overeenkomsten veel sneller en kunnen ze ze gemakkelijk via elektronische weg ondertekenen vanop hun smartphone, tablet of pc. Op het platform, in hun persoonlijk archief, kunnen ze ook al hun uitzendovereenkomsten, die zijn gesloten met alle erkende agentschappen waarvoor ze werken of hebben gewerkt, raadplegen.

De elektronische ondertekening van de overeenkomsten voor uitzendarbeid is een belangrijke stap richting digitalisering en een “win-win” voor uitzendkrachten en uitzendbedrijven. Het systeem is kostenbesparend en vereenvoudigt de verwerking van de informatie. Tegelijkertijd is er een veel grotere rechtszekerheid. Eind oktober werden reeds meer dan 3 miljoen contracten, elektronisch ondertekend. Als pionier inzake elektronische toepassingen en projecten rond administratieve vereenvoudiging zoals elektronische facturatie, elektronische maaltijdcheques en elektronische ecocheques is Federgon verheugd over dit prachtige resultaat. Meer informatie over dit elektronisch platform vindt u op www.interimsign.be.