Crossnet

Sieť pre elektronické faktúry, elektronické platby, elektronické objednávky a elektronické financovanie

S „Crossnet“ prevádzkuje Unifiedpost Group poprednú sieť pre elektronické faktúry, elektronické platby, elektronické objednávky a elektronické financovanie. Spojením Vás a Vašich partnerov zautomatizujeme Vaše nákupné a predajné transakcie. Viac ako milión spoločností si už vymieňa svoje dokumenty cez Crossnet. Produkty ako Banqup, Collect a Channel slúžia malým, stredne veľkým aj veľkým podnikom.

Hlavnou výhodou pre Vaše podnikanie je, že jediné technické pripojenie k našej sieti vám umožní komunikovať so všetkými ostatnými účastníkmi. Vďaka tomu sa Vaša IT infraštruktúra nemusí meniť!

Zoznámte  sa so svojimi partnermi.

Už teraz sa u nás môžete stretnúť so svojimi zákazníkmi, dodávateľmi a Vašimi ďalšími partnermi! Tí, ktorí rovnako používajú riešenia Unifiedpost Group, môžu dokonca využívať ďalšie služby spolupráce, ako sú prevody v reálnom čase, okamžité platby a manažment sporov. Ďalší partneri môžu byť prepojení pomocou širokej škály rozhraní, dátových formátov a protokolov. Rovanko vedia byť spracované aj papierové dokumenty.

Keďže neustále vznikajú nové siete a požiadavky na dodržiavanie daňových predpisov, zabezpečujeme, aby ste s nimi korešpondovali a profitovali z nich – celosvetovo. Či už ide o sieť PEPPOL, viac ako 100 poskytovateľov služieb (EESPA), alebo platformy na dodržiavanie daňových predpisov ako SdI v Taliansku, TRA v Turecku alebo iné siete vo viac ako 60 ďalších krajinách, s ktorými sme už prepojení.
 

IT infraštruktúra môže zostať taká, aká je.

Prakticky každá forma technológie na svete, ktorá uvádza, že znižuje náklady, je založená na nemalých počiatočných investíciách a zmenách IT infraštruktúry. Toto nie je prípad elektronických riešení od Unifiedpost Group.

Aj keď sú vaše dokumenty teraz digitálne a  na papieri už viac nie sú potrebné, neznamená to, že sa musí vaša IT infraštruktúra zmeniť.

Nie je potrebné ani inštalovať ďalší softvér, pretože so všetkými svojimi obchodnými partnermi môžete komunikovať prostredníctvom jediného spojenia so skupinou Unifiedpost Group. Nezáleží ani na tom, ktoré účtovné systémy používate – keďže sme kompatibilní so všetkými.

Nie sú potrebné ani zmeny u vašich zamestnancov – len menej manuálnych úloh a menej času stráveného spracovávaním dokumentov. Vaša IT infraštruktúra zostane taká, aká je.
 

Bezpečná sieť pre vaše dáta.

Je zvláštne myslieť si, že by sa citlivé údaje mali spracovávať prostredníctvom externej spoločnosti? Nebojte sa, pretože ochrana údajov a bezpečnosť vašich údajov sú pre nás dôležité!

Údaje spracovávame iba v dátových centrách certifikovaných podľa ISO s hostingom v Európe a riadime sa európskou legislatívou o ochrane údajov.
Mnohé finančné inštitúcie preverili riešenia Unifiedpost Group a ponúkajú tieto riešenia svojim zákazníkom.
Unifiedpost Group bola testovaná a je v súlade s daňovými predpismi vo viac ako 60 krajinách. Dokazuje to naša certifikácia ISAE 3402, ktorá je dôkazom, že s údajmi sa zaobchádza bezpečným spôsobom.

Crossnet v skratke:

  • Veľká sieť (+1 milión), ktorá neustále rastie a je už rozšírená po celom svete
  • Jediné technické pripojenie k našej sieti umožňuje komunikáciu so všetkými ostatnými účastníkmi a výmenu všetkých typov dokumentov
  • Jednoduché a rýchle možnosti pre elektronické platby a elektronické financovanie
  • Napojenie na externé medzinárodné štandardy prenosu dát
  • Aktuálne prepojenia a formáty pre prostredia B2B, B2C a B2G
  • Kompatibilné so všetkými (ERP/účtovnými) systémami
  • Dôveryhodná sieť pokrývajúca všetky požadované aspekty bezpečnosti a súladu
  • Splnenie požiadaviek na dodržiavanie daňových predpisov vo viac ako 60 krajinách