Kto je to Unifiedpost Group

Naším cieľom v Unifiedpost Group je pomáhať zákazníkom pri vytváraní komplexných finančných ekosystémov, na čo im poskytujeme praktické a inteligentné digitálne riešenia.

Podniky z celého sveta sa snažia o digitalizáciu svojho finančného hodnotového reťazca: od zmlúv alebo objednávok cez fakturáciu, platby a financovanie. Na to, aby bola táto evolúcia úspešná, musí existovať dôveryhodná sieť spojená s týmto rôznorodým ekosystémom.

Naša zabezpečená cloudová platforma to podnikom umožňuje tým, že vytvára prostredie, v ktorom môže takáto sieť existovať, a zároveň im poskytuje modernizované a automatizované obchodné funkcie od elektronických faktúr a spracovania platieb až po financovanie prevádzkového kapitálu, služby týkajúce sa elektronickej identity a podobne.
5.000.000+ digitálnych používateľov
980.000+malých a stredne veľkých podnikov
2.500+ klientov z radov podnikov a vládnych organizácií 

 

400.000.000+ dokumentov
30krajín
1.300+ kolegovia
Vďaka sklonu k technologickým inováciám a viac než 20-ročnej histórii môžeme rozprávať príbeh o ambícii, odhodlaní a spolupráci.
Náš príbeh týmto však nekončí! Ešte sa len začína.


2021
Expanzia z pätnástich do dvadsiatich európskych krajín

Nový rok začíname 3 novými akvizíciami, ktorými si získavame pevné miesto v celej Škandinávii a Poľsku.

Integrujeme digitálne riešenie od spoločnosti 21grams na spracovanie odoslaných faktúr pre korporátnu klientelu aj pre malé a stredné podniky. BanqUP nám umožní priniesť viac možností otvoreného bankovníctva a analýzy údajov hlavne pre malé a stredné podniky. Vďaka spojeniu s Akti pomôžeme malým a stredným podnikom rozvíjať ich aktivity v oblasti e-commerce, vrátane správy objednávok a spracovania faktúr.

Vďaka týmto akvizíciám sme pripravení pomôcť vám urobiť digitálny skok. 


2020
Ocitli sme sa na zozname Euronext Brussels

Chceme sa stať poprednou cloudovou platformou pre malé a stredné podniky so zameraním na „Dokumenty“, „Identitu“ a „Platby“.

Od 22. septembra sa nachádzame na zozname regulovaného trhu Euronext Brussels. Sprístupnenie verejnosti je významným krokom pre ďalší rast Unifiedpost Group ako nezávislej spoločnosti zameranej na finančné technológie. 

Spustili sme Jefacture, našu digitálnu účtovnícku platformu vo Francúzsku.


2019
Sme Unifiedpost Group

Sme Unifiedpost Group – celoeurópska spoločnosť zameraná na finančné technológie, ktorá pomáha zákazníkom vytvárať komplexné procesy na správu financií tým, že im poskytuje jednoduché a inteligentné digitálne riešenia. 

Akvizícia spoločností Fitek a Prime Document nám zaistila dosah na ôsmich nových trhoch.


2018
Upevňovanie našej pozície

Celý tento rok sa niesol v znamená konsolidácie našej kompletnej ponuky. Výraznejšie sme posilnili naše riešenia na integráciu finančného účtovníctva tým, že sme pridali ADM Solutions. V tom istom roku priniesla spoločnosť Inventive Designers ďalšie možnosti v podobe veľkokapacitnej, viackanálovej komunikácie so zákazníkmi a ďalších pridružených poradenských služieb.


2017
Budúcnosť je o integrácii

Ústredným princípom digitálnej transformácie je schopnosť vzdialene a kolektívne zdieľať, ukladať a pristupovať k údajom. Naša akvizícia spoločnosti Nomadesk priniesla túto možnosť našim zákazníkom.

Stále však jeden kúsok skladačky chýbal: automatizácia. Akvizíciou spoločnosti Onea, ktorá poskytuje automatizované účtovnícke služby pomocou účtovníckych riešení s integrovaným systémom ERP, sme už takmer dosiahli náš cieľ – poskytovať služby naprieč celým spektrom spracovania dokumentov a finančného hodnotového reťazca.


2016
Nová platobná platforma

Dnes naša platforma slúži ako hlavné centrum, z ktorého majú zákazníci prístup k všetkým svojim finančným údajom, a to kedykoľvek a kdekoľvek. V roku 2016 sme spustili PAY-NXT a oficiálne sme zriadili Unifiedpost Group ako platobnú inštitúciu. Práve preto môžu našich zákazníci pomocou našej platformy spravovať faktúry aj platby.


20142015
Nové prírastky

Správa dokumentov a ich schvaľovanie je komplexný kolektívny proces, na ktorom sa podieľajú podniky aj jednotlivé subjekty. Ide o základný prvok finančného hodnotového reťazca, ktorý predstavuje gro toho, čo v súčasnosti Unifiedpost Group ponúka.

Umožnilo nám to prijatie eID (2014) a Zet Solutions (2015) do skupiny – ich spojením náš podnik získal služby na rozpoznávanie identity, nástroje na podpisovanie dokumentov a riešenia komunitných platforiem.


20122013
Naše prvé akvizície

Keď sme sa chceli zviezť na vlne digitalizácie, vedeli sme, že musíme skombinovať náš organický rast s novými príležitosťami. Naše prvé akvizície, podnikové platobné centrum PowertoPay (2012) a poskytovateľ finančných služieb Finodis (2013), nám vydláždili cestu k vytvoreniu integrovaného cloudového riešenia, ktoré dokáže našim zákazníkom ponúknuť služby naprieč celým spektrom spracovania dokumentov a finančného hodnotového reťazca.


20042009
Začiatok našej expanzie po Európe

V snahe nadviazať na náš úspech v Belgicku sme sa rýchlo presunuli do Luxemburska (2004) a Holandska (2008) a zamerali sme sa na ďalšiu expanziu do Európy. Tá dosiahla svoj vrchol uvedením nášho vlajkového Centra rozvoja v rumunskom meste Timisoara v roku 2009.


2001
Naše korene

„UnifiedPost“ založil v Belgicku náš výkonný riaditeľ, Hans Leybaert, pričom v centre jeho záujmu bola technológia na spracovanie dokumentov.

EXCO
Members

Hans
Leybaert

Zakladateľ a výkonný riaditeľ
V roku 2001 založil spoločnosť Unifiedpost a pretransformoval ju z firmy zameranej na spracovanie dokumentov so sídlom v Beneluxe na uznávaného celoeurópskeho špecialistu na cloudové služby s obratom viac ako 69 miliónov eur
Predtým bol Hans partnerom v spoločnosti Axias Belgium a pôsobil aj ako manažér zákazníkov v holandskej softvérovej spoločnosti Baan.

Tom
Van Acker

Generálny riaditeľ
V spoločnosti Unifiedpost nastúpil v roku 2016 ako prevádzkový riaditeľ. Tom získal viac ako 20-ročnú prax v oblasti poradenstva, IT, prevádzky a všeobecnej správy v odvetví technológií a finančníctva. Predtým zastával vyššie pozície v spoločnostiach EDS, Fortis, ABN Amro a BNP Paribas.

Laurent
Marcelis

Finančný riaditeľ
V spoločnosti Unifiedpost nastúpil v roku 2006 ako prevádzkový riaditeľ. Potom, čo skupinu
v roku 2014 opustil kvôli manažérskej funkcii v banke Belfius, sa tam v roku 2016 vrátil ako finančný riaditeľ. Má viac ako 25-ročné skúsenosti v oblasti poradenstva, finančných služieb a na vyšších manažérskych pozíciách.
Predtým pôsobil v spoločnostiach Interpolis (2003 – 2005) a PwC (1997 – 2003).

Hans
Jacobs

Riaditeľ zákazníkov
V spoločnosti Unifiedpost nastúpil v roku 2017 ako riaditeľ zákazníkov. Hans má 24-ročné skúsenosti v oblasti marketingu, predaja a rozvoja podnikania v odvetví finančníctva, ktoré nadobudol v spoločnostiach BNP Paribas Fortis SA/NV a ING Belgium SA/NV.

Marcus
Laube

Riaditeľ pre predaj

Nastúpil do spoločnosti Unifiedpost v apríli 2021, ako riaditeľ pre predaj. So svojimi 20-ročnými skúsenosťami je priekopníkom v oblasti elektronických faktúr a digitalizácie B2B. Predtým bol zakladateľom a generálnym riaditeľom (CEO) spoločnosti crossinx a zastával vyššie pozície v spoločnostiach TietoEnator a Lufthansa. V pozícii spolupredsedu riadi asociáciu European e-Invoicing Service Provider Association (EESPA).“

Marleen
Mouton

Vedúca právneho oddelenia a oddelenia zodpovedného za súlad s legislatívou

Nastúpila do spoločnosti Unifiedpost v januári 2021 s cieľom ďalej rozvíjať právne oddelenie a oddelenie zodpovedné za súlad s legislatívou a posilniť rámec správy a riadenia podniku. Marleen je skúsená právnička s viac ako 20-ročnými skúsenosťami v oblasti bankovníctva a financií, podnikového práva a regulácie finančných služieb. Vyštudovala právo na univerzite KULeuven a získala titul LLM (magistra práv) na University of Pennsylvania School of Law.

Kontaktujte nás

Kliknutím na tlačidlo Odoslať nižšie vyjadrujete súhlas s tým, že Unifiedpost Group bude ukladať a spracúvať osobné informácie, ktoré uvediete vyššie, na poskytovanie požadovaného obsahu. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.