Fitekin

Riešenie pre prichádzajúce faktúry Fitekin

Spravujte faktúry rýchlo, ľahko a bez námahy pomocou riešenia Fitekin

 

Prihlásenie Fitekin


Fitekin je online systém, ktorý vám uľahčí správu a schvaľovanie dodávateľských faktúr - v papierovej aj elektronickej forme. Naše riešenie vám ponúkne flexibilitu pri práci na diaľku, pretože faktúry môžete spravovať kdekoľvek. Stačí mať zariadenie s prístupom na internet. Navyše, procesy overovania, koordinácie, schvaľovania a zaúčtovania faktúr môžu byť čiastočne alebo úplne automatizované. 

Všetky faktúry schválené v systéme Fitekin sa automaticky nahrajú do vášho účtovného systému alebo účtovného softvéru plánovania zdrojov podniku (ERP - Enterprise Resource Planning), spolu s informáciami o fakturácii a distribúcii nákladov. Vďaka riešeniu Fitekin je tak celý proces spracovania faktúr rýchly, presný a transparentný. Vaše dáta pritom zostávajú bezpečne uchované v online archíve, kde ich môžete kedykoľvek vyhľadať. 

Pre koho je riešenie Fitekin určené? 

Najväčší úžitok prináša spoločnostiam, ktoré majú:

  • viac ako 300 dodávateľských faktúr mesačne 
  • viac ako šesť schvaľovateľov v procese schvaľovania v rámci pracovných postupov
  • schvaľovateľov na viacerých podnikateľských lokalitách 

Riešenie Fitekin pomáha kontrolovať náklady, prináša efektívnosť a transparentnosť vládnym inštitúciám, firmám podnikajúcim v oblasti pohostinstva, účtovníckym firmám a mnohým ďalším. Už vyše 600 spoločností ho používa na automatizáciu svojich pracovných postupov. 

 

Prečo používať riešenie Fitekin? 

Šetrenie

Menej manuálnej práce ušetrí čas vám a vašim kolegom, ale tiež peniaze vašej firme a partnerom. 

Spoľahlivosť  

Menej manuálnej práce znamená aj menej systémových chýb a väčšiu spoľahlivosť údajov.

Viacjazyčná podpora

Získajte kvalitnú podporu vo vašom jazyku. 

Práca na diaľku

S riešením Fitekin môžete spravovať vaše faktúry všade, kde máte prístup na internet.

Transparentnosť 

Kedykoľvek môžete sledovať stav vašich faktúr a mať tak prehľad o všetkých procesoch.

Online archív

Bezpečne uchová všetky dáta a vy si ich môžete kedykoľvek jednoducho vyhľadať.

Zvýšenie kvality údajov 

Menej systémových chýb, keďže sa vyžaduje menej manuálnej práce. 

Spolupráca

Včasné spracovanie faktúr zaistí vhodné platobné správanie a lepšiu spoluprácu s partnermi.

Funkcie riešenia Fitekin 

Zhromažďovanie a uchovávanie dodávateľských faktúr 

Správa relevantných údajov na faktúre 

Zasielanie faktúr na schválenie a monitorovanie pracovného postupu 

Schvaľovanie faktúr a ich prepojenie s evidenciou účtovníctva 

Vyhľadávanie faktúr 

Správa údajov o dodávateľoch 

Export fakturačných údajov do účtovného softvéru 

Generovanie prehľadov vyhľadávania a ich ukladanie do súborov CSV 

Spokojní klienti

Chcete vedieť viac o riešení Fitekin?

Kontaktujte nás!

office.sk@unifiedpost.com