Digitalizujte si finančný hodnotový reťazec

V spoločnosti Unifiedpost Group vám pomáhame s digitalizáciou finančného hodnotového reťazca tým, že vám poskytujeme inteligentné, integrované a dostupné cloudové riešenia.

Meníme spôsob práce ľudí.

Najchytrejší spôsob, ako pre MSP vytvárať a odosielať predajné faktúry, udržiavať prehľad o došlých a odoslaných faktúrach a spravovať administratívu.
Inovatívne riešenie pre prichádzajúce Procure-to-Pay procesy . S Collectom je vaša spoločnosť ideálne vybavená pre všetky prichádzajúce dokumenty.
Udržateľné riešenie pre odchádzajúce Order-to-Cash procesy. S kanálom máte všetko, čo vaša spoločnosť potrebuje na elektronické odchádzajúce dokumenty alebo dáta, v jedinom produkte.