Špecifické sektory

Naše riešenia sú prispôsobené potrebám vášho sektoru

Poľnohospodárstvo

Po celej planéte zohráva odvetvie poľnohospodárstva tú najdôležitejšiu úlohu na svete – neustále zabezpečuje domácnostiam potraviny. To však robiť nemôže, ak sa musí väčšinu času moriť správou financií.

V spoločnosti Unifiedpost Group chceme poľnohospodárskym podnikom prostredníctvom zjednodušenia finančných služieb umožniť, aby sa mohli zameriavať na to najdôležitejšie.

Naša unikátna a zabezpečená fakturačná služba je jednoduchá bez ohľadu na to, aké máte účtovnícke skúsenosti a odborné znalosti. A to nie je všetko: je úplne nezávislá od bánk a audítorov, takže používateľom poskytuje úplnú kontrolu nad finančnými údajmi.

Dokonca uchováva elektronické záznamy o všetkých transakciách v jednom osobnom a zabezpečenom prostredí na sedem rokov.

Účtovníctvo

Unifiedpost Group je tým najlepším partnerom pre digitalizáciu. Poskytujeme komplexné riešenie, pokiaľ ide o obchodné účtovníctvo. Naša zabezpečená cloudová platforma predstavuje plne integrované riešenie, ktoré zákazníkom umožňuje správu účtovníctva z jedného centrálneho zdroja. 

Vieme, že podnikanie môže byť zložité, preto sa vám ho snažíme zjednodušiť. Naša platforma podporuje spoluprácu v kancelárii alebo v teréne – či už medzi kolegami, dodávateľmi alebo pri kontakte s účtovníkom. 
Zároveň vieme, že každý podnik je iný. Jednotlivé riešenia sa spájajú, aby vytvorili prispôsobenú súpravu digitálnych nástrojov, ktoré zabezpečujú plynulé účtovnícke procesy v súlade s požiadavkami zákazníkov. 

Preto vieme zákazníkom kedykoľvek a kdekoľvek poskytnúť vhodný nástroj bez ohľadu na to, či potrebujú faktúry vytvárať, posielať, prijímať, schvaľovať, platiť, archivovať či zdieľať.

Interim

Povaha práce sa mení a dočasné alebo zmluvné pracovné pomery sú čoraz bežnejšie, pretože zamestnanci túžia po väčšej flexibilite a variabilite. Sektor dočasnej práce je čoraz populárnejším fenoménom, ktorý môžu podniky aj náboroví pracovníci zvládať ťažšie.

V spoločnosti Unifiedpost Group chceme podnikom uľahčiť a posilniť nábor dočasných talentov. Náš špeciálne vyvinutý nástroj umožňuje dočasným pracovníkom podpisovať zmluvy a získavať prístup k pracovným úlohám pomocou digitálnej platformy, ktorá je plne v súlade so zákonmi o ochrane osobných údajov a inými regulačnými požiadavkami.

Či už naši zákazníci pochádzajú z radov zamestnávateľov alebo náborových agentúr, ktoré s nimi spolupracujú, naše riešenie znižuje administratívne bremeno, takže sa môžu venovať ľuďom.

Stavebníctvo

Pokiaľ ide o komplexné dodávateľské reťazce, žiadne odvetvie sa nevyrovná stavebníctvu. Tento pestrý sektor uzatvára partnerstvá s množstvom poskytovateľov služieb – od zamestnancov na voľnej nohe a malých lokálnych podnikov až po veľké nadnárodné korporácie a poradenské agentúry.

V spoločnosti Unifiedpost Group si uvedomujeme hodnotu spoľahlivosti, efektivity a bezpečnosti, pokiaľ ide o obchodnú činnosť takéhoto rozsahu.
Naše riešenie pre odvetvie stavebníctva je dostatočne flexibilné na to, aby sa dokázalo prispôsobiť premenlivým potrebám tohto sektora a zároveň predstavuje komplexnú digitálnu platformu, ktorá zákazníkom spoľahlivo prináša plne digitalizované fakturačné a administratívne funkcie.

Toto riešenie je určené pre celý tento priemysel. Bez ohľadu na veľkosť vášho podniku máme pre vás vhodné digitálne riešenie.