EDI

Electronic Data Interchange

FitekIn je online systém na správu dodavateľských faktúr na účely schvaľovania v rámci pracovných postupov. Uľahčuje správu elektronických a papierových faktúr, ako aj faktúr vo formáte PDF. Riešenie FitekIn ponúka flexibilitu na prácu na diaľku, pretože faktúry môžu byť spracované kdekoľvek, pokiaľ máte zariadenie s prístupom na internet. Overovanie, koordinácia, schvaľovanie a zaúčtovanie faktúr môže byť čiastočne alebo úplne automatizované. Faktúry schválené v systéme na správu faktúr sa pridajú do účtovného systému zákazníka alebo účtovného softvéru plánovania zdrojov podniku (ERP - Enterprise Resource Planning) spolu so všetkými informáciami o fakturácii a distribúcii nákladov. Riešenie FitekIn robí celý proces spracovania faktúry rýchlym, presným a transparentným. Dáta sú bezpečne uchovávané v online archíve, kde sa dajú ľahko vyhľadať. 

Value created by EDI

 

Effective and secure data exchange between you and your business partners
Faster delivery and execution of orders
Effective real-time management of assortments and inventory
Lower overall document processing costs
Significant reduction of human error

Faster payment of invoices
Transparent process by providing logs and timestamps

Want to know how more about EDI solution?

Get in touch!

Estonia: teenindus@unifiedpost.com
Latvia: atbalsts@unifiedpost.com
Lithuania: office.lt@unifiedpost.com