Sales invoice solution

A flexible solution for sales invoices

FitekIn je online systém na správu dodavateľských faktúr na účely schvaľovania v rámci pracovných postupov. Uľahčuje správu elektronických a papierových faktúr, ako aj faktúr vo formáte PDF. Riešenie FitekIn ponúka flexibilitu na prácu na diaľku, pretože faktúry môžu byť spracované kdekoľvek, pokiaľ máte zariadenie s prístupom na internet. Overovanie, koordinácia, schvaľovanie a zaúčtovanie faktúr môže byť čiastočne alebo úplne automatizované. Faktúry schválené v systéme na správu faktúr sa pridajú do účtovného systému zákazníka alebo účtovného softvéru plánovania zdrojov podniku (ERP - Enterprise Resource Planning) spolu so všetkými informáciami o fakturácii a distribúcii nákladov. Riešenie FitekIn robí celý proces spracovania faktúry rýchlym, presným a transparentným. Dáta sú bezpečne uchovávané v online archíve, kde sa dajú ľahko vyhľadať. 

Why use the sales invoice solution?

 

Speed

Invoices are sent out promptly and in a timely manner

Transparency 

Reports show the invoice delivery status

Simplicity 

Channel management and complex technical solutions are all handled by Unifiedpost Group

Quality 

The process is sound and the sending of invoices is recorded

Acceleration of cash flow 

Invoices sent on time are received faster

Savings 

No major investments in invoicing technology or experts

Want to know how more about Sales invoice solution?

Get in touch!

Estonia: teenindus@unifiedpost.com
Latvia: atbalsts@unifiedpost.com
Lithuania: office.lt@unifiedpost.com