Unifiedpost Documents

S rastom podniku väčšinou narastá aj bremeno administratívnej práce. Spracovanie veľkého objemu transakcií môže značne vyťažovať zdroje – najmä ak sa uskutočňuje staromódnym spôsobom.


Naše riešenie pre dokumenty a komunikáciu sme pripravili špeciálne pre podniky, ktoré spracúvajú veľký objem finančných transakcií – napríklad telekomunikačné firmy, poskytovatelia verejných služieb a poisťovne.


Zabezpečená digitálna platforma vyhovujúca priemyselným štandardom, ktorá zvládne celý proces fakturácie bez ohľadu na to, či klient pochádza z radov spotrebiteľov alebo iných podnikov. Navyše je vytvorená so zreteľom na systémovú kompatibilitu, v dôsledku čoho dokáže pripravovať a doručovať faktúry pomocou rôznych digitálnych a fyzických kanálov.


Naše riešenie je zároveň inteligentné. Komunikácia je kľúčová, pokiaľ ide o správne a včasné zabezpečenie prípravy, odosielania a vyplácania faktúr. Vďaka digitalizácii tohto procesu s využitím nástrojov na spracovanie dokumentov spoločnosti Unifiedpost Group môžu zákazníci automatizovať pripomienky a upozornenia pomocou všetkého od e-mailov až po mobilné aplikácie na posielanie správ.

Unifiedpost Documents sa postará o celý proces fakturácie bez ohľadu na to, či príjemca pochádza z radov spotrebiteľov, iných podnikov alebo vládnych organizácií.
Dokáže pripravovať a doručovať faktúry pomocou rôznych digitálnych a fyzických kanálov, ktoré spĺňajú vládne nariadenia.

Komunikácia je kľúčová, pokiaľ ide o správne a včasné zabezpečenie prípravy, odosielania a vyplácania faktúr.
Vďaka digitalizácii tohto procesu s využitím nástrojov na spracovanie dokumentov spoločnosti Unifiedpost Group môžu zákazníci automatizovať pripomienky a upozornenia pomocou všetkého od e-mailov až po mobilné aplikácie na posielanie správ.

Taktiež je možné automatizovať postup pre prichádzajúce dokumenty. Od schvaľovania nákupných objednávok zodpovednými osobami až po spracovanie a zaúčtovanie prichádzajúcich faktúr.
Naša prispôsobená technológia Robotic Process Automation (RBA) prináša jedinečné cloudové predúčtovné riešenie, ktoré poskytuje prehľad o vašich finančných údajoch v reálnom čase.

Proces odosielania dôležitých dokumentov je modernizovaný pomocou digitalizácie jednotlivých krokov.
Naše riešenia pre podpisy: Sign a Digitally. Registered. Nahraďte tradičný proces tlače, podpisovania, skenovania alebo odosielania dokumentov poštou rýchlym, jednoduchým a (právne) platným digitálnym podpisom.

Naše
značky

Navrhujte, komponujte a doručujte odchádzajúce marketingové a servisné správy pomocou jedného riešenia
Jedna unikátna platforma pre všetky vaše dočasné pracovné úlohy
Spracujte svoje faktúry ľahko, rýchlo a bez námahy
Podpisujte dokumenty v priebehu niekoľkých minút, nie dní
Dôveryhodné a kvalifikované riešenie na posielanie digitálnych registrovaných listov
Technológia Robotic Process Automation (RPA) vytvára unikátne cloudové predúčtovné riešenie, ktoré vám poskytuje prehľad o finančných údajoch v reálnom čase