Unifiedpost Payments

Ako jeden z popredných poskytovateľov platobných služieb v Európe dokážeme zjednodušiť celý finančný dodávateľský reťazec bez ohľadu na to, či je naším zákazníkom nadnárodný podnik, alebo malý či stredne veľký podnik pôsobiaci na malom lokálnom trhu.

 

PowerToPay, naše podnikové platobné centrum, je určené pre veľké podniky, ktoré spracúvajú veľkokapacitné transakcie v rámci širokého portfólia bankových účtov na rôznych trhoch.

 

 

Ba čo viac, prostredníctvom spoločnosti Unifiedpost Payments S.A. sme získali od Národnej banky Belgicka licenciu na to, aby sme mohli vystupovať ako platobná inštitúcia, čo nám umožňuje vytvárať účty a spravovať platby v mene našich zákazníkov, ako aj dopĺňať hodnotový reťazec typu order-to-cash.

 

V prípade menších podnikov prepájame naše platobné riešenie na našu platformu Billtobox.

 

 

Prostredníctvom služby itspaid vám ponúkame ďalší nástroj na čo najväčšie zjednodušenie a zefektívnenie uskutočňovania platieb pre vašich zákazníkov tým, že všetky platobné žiadosti zhromaždíme do jednej aplikácie.

 

Keďže sme licencovanou platobnou inštitúciou, zákazníci si môžu byť istí, že Unifiedpost Group je spoľahlivým, bezpečným a dôveryhodným partnerom.

Naše
značky

Unifiedpost Payments zahŕňa všetky schémy a mechanizmy, ktoré tvoria platobné ekosystémy v súčasnej podobe
Platobná peňaženka, ktorá umožňuje jednoduché spracovanie platobných žiadostí
Jediná platforma pre všetky vaše platby. Dosiahnite rast vďaka centralizácii platobných postupov