Unifiedpost Payments

Ako jeden z popredných poskytovateľov platobných služieb v Európe dokážeme zjednodušiť celý finančný dodávateľský reťazec bez ohľadu na to, či je naším zákazníkom nadnárodný podnik, alebo malý či stredne veľký podnik pôsobiaci na malom lokálnom trhu.

 

Ba čo viac, prostredníctvom spoločnosti Unifiedpost Payments S.A. sme získali od Národnej banky Belgicka licenciu na to, aby sme mohli vystupovať ako platobná inštitúcia, čo nám umožňuje vytvárať účty a spravovať platby v mene našich zákazníkov, ako aj dopĺňať hodnotový reťazec typu order-to-cash.

 

Keďže sme licencovanou platobnou inštitúciou, zákazníci si môžu byť istí, že Unifiedpost Group je spoľahlivým, bezpečným a dôveryhodným partnerom.

Naše
značky

COMING SOON

Riešenie pre menšie podniky: nepretržité digitálne spojenie s vaším účtovníkom

Platobná peňaženka, ktorá umožňuje jednoduché spracovanie platobných žiadostí
Jedna platforma pre všetky platby. Rast vďaka centralizácii všetkých platobných tokov

Beware of phishing emails with payment links to fake Unifiedpost websites

More info