Ndërmarrje të Vogla dhe të Mesme - SME

Platforma jonë e bazuar në cloud, e përshtatur për SME-të, e ndërtuar mbi dokumentet, identitetin dhe pagesat, redukton kompleksitetin e proceseve të biznesit tuaj.

“Falë Banqup, ne u japim klientëve tanë pikërisht atë që ata kërkojnë: kujdes maksimal."

Xavier Delattre - Delattre

“Ne i kanalizojmë të gjitha dokumentet në Banqup sa më shpejt që të jetë e mundur, sepse platforma na eliminon nga duart të gjithë punën tjetër.”

Christophe Meesters – Fiscotax

"Falë Banqup, ne e ofrojmë informacionin pothuajse në kohë reale, duke na lejuar të këshillojmë më mirë klientin."

Daniel Lorent – Gecco

Banqup

 

Çfarë përfaqëson Banqup?

Thjeshtimi i barrës administrative për SME-të, të vetëpunësuarit dhe freelancers… është besimi ynë thelbësor.

Ne ju ofrojmë mundësinë për të menaxhuar të gjithë administrimin dhe faturimin tuaj në mënyrë të qetë, të thjeshtë dhe të sigurt. Platforma jonë gjithëpërfshirëse për administrimin dhe faturimin ofron një përmbledhje të të gjitha faturave tuaja hyrëse dhe dalëse, kudo dhe kurdo.. Duke ju mundësuar të shpenzoni më pak kohë për administrimin dhe faturimin dhe të bëni rregullime të shpejta vetëm aty ku është e nevojshme.

Zbuloni se si funksionon