Digjitalizo zinxhirin e vlerës tënde financiare

Në Unifiedpost Group, ne ju ndihmojmë të digjitalizoni zinxhirin e vlerës tuaj financiare, duke ju ofruar zgjidhje inteligjente, të integruara dhe të aksesueshme në cloud.

Zgjidhja më inteligjente e menduar për SME-të, në krijimin dhe dërgimin e faturave të shitjes, mbajten nën kontroll të faturave të shitjes dhe të blerjes si dhe për menaxhimin e ndërmarrjes tuaj.
Një zgjidhje inovative në administrimin e faturave të blerjes deri në procesimin e pagesës së saj. Collect, i mundëson ndërmarrjes suaj të administrojë në mënyrë të përkryer të gjitha dokumentet e marra.
Një zgjidhje e qëndrueshme në administrimin e faturave të shitjes. Me Channel, ju keni gjithcka që kompanisë suaj i nevojitet për dërgimin e dokumenteve apo të dhënave në një zgjidhje të vetme.