Channel

Cfarë Channel?

"Channel" është një zgjidhje e qëndrueshme për administrimin e flukseve hyrëse në ndërmarrje dhe proceset Faturo&Arkëto. Me Channel, ju keni gjithçka që kompanisë suaj i nevojitet për administrimin e dokumenteve ose të dhënave elektronike në dalje në një produkt të vetëm. Zgjidhja jonë është plotësisht digjitale, plotësisht e automatizuar dhe mundëson shkëmbimin e pandërprerë të dokumenteve dhe të dhënave ndërmjet palëve B2B, B2C dhe B2G. Channel është në përputhje me legjislacionet tatimore të më shumë se 60 vendeve në mbarë globin.

Të gjitha në një zgjidhje të vetme me Channel

  • Përpunoni automatikisht faturat, porositë, formatet e personalizuara ose të veçanta sipas nevojave të sektorit (p.sh. Informimi i klientit për balancat e pashlyera)
  • Popullimi i dokumenteve me të dhëna nga database i platformës
  • Krijimi i dokumenteve dhe i mesazheve
  • Nënshkrimi elektronik i dokumenteve
  • Shtimi direkt në faturë e funksionalitetit të pagesës 
  • Gjenerimi dhe shtimi i detajeve të pagesës në fatura (p.sh. links, kodi QR)
  • Arkivimi sipas kërkesave ligjore të vendit specifik

Avantazhet dhe detajet

Me Channel nuk ka kufizime në formatet e përdorura. Të gjitha formatet si XML, Edifact, CSV, IDoc, FacturX; ZUGFeRD mund të dërgohen dhe konvertohen

Faturat e shitjes mund të dërgohen përmes një shumëllojshmërie kanalesh komunikimi: nga të printuara në e-mail deri në ndërfaqe më të strukturuara siç janë: HTTPS, SFTP, AS2, web service, REST API

TFunksioni i kërkimit në Crossnet e bën edhe më të lehtë dërgimin e faturave. Falë avantazheve të Crossnet, ky funksion gjen mënyrën më të shpejtë dhe kanalin më të mirë digjital për të dërguar fatura tek blerësit

Implementim i shpejtë dhe I thjeshtë - ready to use (Software as a Service (SaaS))

Nuk nevojitet asnjë sforco extra nga punonjësit tuaj IT

Ndërlidhja me ndërfaqe ndërkombëtare (si p.sh. PEPPOL, EESPA)

Ndërlidhja me klientët (Channel, Collect ose përdorues të platformës Banqup)/partnerë brenda platformës sonë të integruar Crossnet apo dhe jashtë saj

Menaxhimi i fushatave të ftesave ndaj klientëve/partnerëve për t'ju bashkuar rrjetit tonë ne zgjerim të vazhdueshëm Crossnet
 

Duke përdorur portalin dhe avantazhet që ju mundëson Crossnet, menaxhimi I klientëve tuaj bëhet më i thjeshtë dhe fleksibël për tu kontrolluar

Kompatibël me cdo sitem ERP-je


 

Kursim në kosto


 

Përdorim i personalizar dhe që përshtatet në mënyrë modulare për nevojat e biznesit tuaj aktual dhe të ardhshëm

"Ishte një projekt sfidues me shumë risi dhe aspekte të panjohura si dhe nën trysninë e madhe të kohës në dispozicion. Megjithatë, ne i zgjidhëm të gjitha problemet së bashku dhe arritëm të krijonim me sukses një sistem komunikimi funksional të proceseve tona të faturimit, nëpërmjet Platformës Zyrtare Italiane - Sistema di Interscambio."

Thomas Pitscheider – Menaxher i Projektit SAP, Leica Geosystems

Kontakt

Duke klikuar butonin dërgo sa më poshtë, ju pranoni dhe i jepni të drejtën Unifiedpost Group, të trajtoj dhe ruaj të dhënat tuaja personale për t'ju informuar mbi informacionin e kërkuar. Për më shumë informacion, ju lutem merrni dijeni mbi politikat tona të privatësisë.