Crossnet

Mreža za e-fakture, e-plaćanja, e-porudžbine i e-finansiranje
Uz „Crossnet“, Unifiedpost Group upravlja vodećom mrežom za e-fakture, e-plaćanja, e-porudžbine i e-finansiranje. Povezujući vas sa vašim zainteresovanim stranama, automatizujemo vaše transakcije kupovine i prodaje i otključavamo likvidnost za vas. Preko milion kompanija već razmenjuje svoja dokumenta preko Crossnet-a. Proizvodi kao što su Banqup, Collect i Channel podjednako služe malim, srednjim i velikim preduzećima.

Glavna prednost za vaše poslovanje je što vam samo jedna tehnička veza sa našom mrežom omogućava komunikaciju sa svim ostalim učesnicima. I ako to uradite, vaša IT infrastruktura ne treba da se menja!

Upoznajte svoje zainteresovane strane.

Ovde već možete upoznati svoje kupce, dobavljače i druge zainteresovane strane! Oni koji takođe koriste rešenja Unifiedpost Group-e mogu čak imati koristi od dodatnih usluga saradnje kao što su pomirenje u realnom vremenu, trenutno plaćanje i upravljanje sporovima. Drugi partneri se mogu povezati korišćenjem velikog broja interfejsa, formata podataka i protokola. Čak se i papirni dokumenti mogu obraditi u skladu sa tim.

Kako se stalno pojavljuju nove mreže i zahtevi za usklađenost sa porezom, mi se staramo da imate koristi od njih i da budete u skladu sa njima – širom sveta. Bilo da se radi o mreži PEPPOL, više od 100 provajdera usluga (EESPA) ili platformama za usklađenost sa porezom kao što su SdI u Italiji, TRA u Turskoj ili drugim mrežama u više od 60 drugih zemalja, već smo povezani.

 

IT infrastruktura može ostati takva kakva jeste.

Praktično svaki oblik tehnologije na ovoj planeti koji navodi da smanjuje troškove, zasnovan je na značajnim početnim ulaganjima i promenama u IT infrastrukturi. Ovo nije slučaj sa e-rešenjima kompanije Unifiedpost Group.

Iako su vaši dokumenti sada digitalni i više nisu potrebni na papiru, to ne znači da vaša IT infrastruktura treba da se promeni.

Ne morate čak ni instalirati dodatni softver, jer možete komunicirati sa svim svojim poslovnim partnerima preko jednog interfejsa sa Unifiedpost Group. Takođe nije važno koje računovodstvene sisteme, ako ih ima, koristite – jer smo kompatibilni sa svima.

Nema mnogo promena za vaše zaposlene – samo manje ručnih zadataka i manje vremena utrošenog na procese. Vaša IT infrastruktura ostaje takva kakva jeste.

 

Sigurnosna mreža za vaše podatke.

Da li je čudno misliti da osetljive podatke, pre svega ostalog, treba organizovati preko eksterne kompanije? Ne brinite, jer su nam zaštita podataka i sigurnost vaših podataka važni!

 • Podatke obrađujemo samo u ISO sertifikovanim data centrima sa hostingom u Evropi i poštujemo evropsko zakonodavstvo o zaštiti podataka.
 • Mnoge finansijske institucije su izvršile reviziju rešenja Unifiedpost Group-e i ponudile ova rešenja svojim klijentima.
 • Unifiedpost Group-a je testirana i usaglašena je sa porezima u preko 60 zemalja. Ovo je demonstrirano našim ISAE 3402 sertifikatom, koji pokazuje da se podacima rukuje na bezbedno usklađen način.

Crossnet na prvi pogled:

 • Velika mreža (+1 milion) koja stalno raste i već je rasprostranjena širom sveta
 • Jedna jedina tehnička veza sa našom mrežom omogućava komunikaciju sa svim ostalim učesnicima i razmenu svih vrsta dokumenata
 • Jednostavne i brze opcije za e-plaćanje i e-finansiranje
 • Povezivanje sa eksternim međunarodnim standardima prenosa podataka
 • Ažurni interfejsi i formati za B2B, B2C i B2G okruženja
 • Kompatibilan sa svim (ERP/računovodstvenim) sistemima
 • Pouzdana mreža koja pokriva sve potrebne aspekte bezbednosti i usklađenosti
 • Ispunjavanje poreskih obaveza u više od 60 zemalja