Fitekin

Rešenje za ulazne fakture

 

Prijava Fitekin


Fitekin je onlajn sistem za upravljanje ulaznim fakturama sa procesom odobravanja. Ovaj sistem omogućava upravljanje elektronskim fakturama, fakturama u PDF formatu i na papiru. Fitekin nudi fleksibilnost rada na daljinu zato što se fakture mogu pripremiti bilo gde sve dok imate uređaj koji ima pristup internetu. Provera, koordiniranje, odobravanje i knjiženje faktura može se delimično ili u potpunosti automatizovati. Fakture koje su odobrene u sistemu za upravljanje fakturama dodaju se u računovodstveni sistem klijenta ili računovodstveni softver (ERP), zajedno sa svim podacima o fakturisanju i raspodeli troškova. Rešenje Fitekin čini ceo proces rukovanja fakturama brzim, preciznim i transparentnim. Podaci se bezbedno čuvaju u onlajn arhivi u kojoj se lako mogu pronaći. 

Za koga je sistem Fitekin?

Kompanije koje imaju najveće koristi od nabavke sistema za upravljanje fakturama imaju:

  • više od 300 faktura mesečno
  • više od šest osoba koje ih odobravaju u procesu odobravanja
  • osobe koje ih odobravaju na više poslovnih lokacija

Fitekin pomaže u kontrolisanju troškova, donosi efikasnost i transparentnost državnim institucijama, kompanijama u ugostiteljstvu, računovodstvenim firmama i mnogim drugima. Više od 600 kompanija koristi sistem Fitekin kako bi automatizovalo svoj proces rada.

 

Zašto koristiti Fitekin? 

Uštedite –

vreme kako za sebe, tako i za kolege i partnere 

Radna efikasnost –

štedi se i vreme i novac jer je smanjen manuelni rad

Podrška klijentima na više jezika -

dobijate kvalitetnu podršku na vašem jeziku 

Rad na daljinu –

fakture se mogu obraditi bilo gde na uređaju koji ima pristup internetu 

Transparentnost  –

status faktura se može proveriti u bilo kom trenutku 

Lak pristup arhivi sa fakturama –

pronalaženje podataka je brže a čuvanje podataka lakše 

Veći je kvalitet podataka  –

manje grešaka u sistemu jer je potrebno manje ručnog rada 

 

Pouzdanost –

pravovremeno rukovanje fakturama obezbeđuje dobre navike isplate i čvrstu saradnju 

Fitekin funkcije 

Sakupljanje i čuvanje prispelih faktura 

Upravljanje ključnim podacima za fakture

Slanje faktura na odobrenje i praćenje procesa

Odobravanje faktura i njihovo povezivanje sa knjigovodstvenim unosima 

Pretraga faktura 

Upravljanje podacima dobavljača 

Izvoz podataka sa fakture u knjigovodstveni softver 

Generisanje izveštaja o pretragi i čuvanje tih izveštaja u CSV fajlovima 

Naši klijenti

Želite da saznate više o Fitekin rešenju?

Stupite u kontakt!

office.rs@unifiedpost.com