Channel

Šta je Channel?

“Channel“ je održivo izlazno rešenje za procese od Porudžbine-do-Naplate. Uz Channel, imate sve što je vašoj kompaniji potrebno za elektronske odlazne dokumente ili podatke u jednom proizvodu. Naše rešenje je potpuno digitalno, potpuno automatizovano i omogućava besprekornu B2B, B2C i B2G razmenu dokumenata i podataka. Channel je usaglašen sa porezima u više od 60 zemalja širom sveta.

Sve u jednom rešenju sa Channel

  • Automatska obrada faktura, porudžbina, prilagođenih formata ili formata specifičnih za sektor (npr. platni list, opomena)
  • Obogaćivanje dokumenata odgovarajućim matičnim podacima
  • Kreiranje dokumenata i poruka
  • Elektronski potpis na dokumentima
  • Postavljanje funkcionalnosti plaćanja direktno na fakture
  • Generisanje i dodavanje detalja plaćanja na fakturama (npr. linkovi, QR kod)
  • Arhiviranje prema nacionalnim propisima

Prednosti i detalji

Ne postoje ograničenja formata sa Channel-om, svi formati kao što su XML, Edifact, CSV, IDoc, FacturX; ZUGFeRD se mogu poslati i konvertovati

Odlazne fakture se mogu slati preko više kanala: od štampanja preko imejla do strukturiranih interfejsa kao što su HTTPS, SFTP, AS2, web servis, REST API

Crossnet Lookup funkcija čini još lakšim slanje faktura. Zahvaljujući prednostima Crossnet-a, ova funkcija pronalazi najbrži i najbolji digitalni način za slanje računa primaocima

Jednostavna i brza implementacija – spremna za upotrebu (Softver kao usluga (SaaS))

Nije potreban dodatni rad vašeg internog IT odeljenja

Povezivanje međunarodnih interfejsa (npr. PEPPOL, EESPA)

Povezivanje sa klijentima (Channel, Collect ili Banqup klijenti)/partnerima u okviru naše ugrađene platforme Crossnet ili van Crossnet-a

Upravljanje kampanjom da pozovete svoje klijente/partnere da se pridruže našoj Crossnet mreži koja stalno raste
 

Upravljanje vašim klijentima je takođe lako i fleksibilno kada koristite portal i sve prednosti Crossnet-a
 

Kompatibilan sa bilo kojim ERP sistemom


Uštede troškova


Prilagodljiva upotreba i modularno adaptivna vašem sadašnjem i budućem poslovanju

"Bio je to izazovan projekat sa mnogo novina i nepoznatih aspekata pod velikim vremenskim pritiskom. Međutim, zajedno smo rešili sve probleme i uspešno savladali potpuno funkcionalnu komunikaciju naših procesa fakturisanja preko zvanične italijanske platforme Sistema di Interscambio."

Thomas Pitscheider – menadžer projekta SAP, Leica Geosistems

Kontaktirajte nas

Klikom na Prosledi, dajete saglasnost da Unifiedpost Group može da čuva i obrađuje lične podatke koje su gore prosleđeni kako bi vam pružila zahtevani sadržaj. Više informacija potražite u našoj politici privatnosti.