Collect

Šta je Collect?

„Collect“ je inovativno ulazno rešenje za procese od Nabavke-do-Plaćanja. Uz Collect, vaša kompanija je idealno opremljena za sve ulazne dokumente. Elektronski ulazni dokumenti ili podaci mogu se lako primiti i obraditi automatski, čak i bez promene ili prilagođavanja vašeg ERP/računovodstvenog sistema. Besprekorna razmena dokumenata ili podataka između B2B, B2C ili B2G je moguća uz Collect.

Sve u jednom rešenju sa Collect

 • Automatski obrađuje fakture, porudžbine, potvrde porudžbina, dostave o isporuci ili prilagođene formate
 • Pogodne opcije za rukovanje vašim tokom rada:
  • 3-stepeni radni tok odobrenja
  • Postavljanje složenih tokova posla
  • Sve vrste dokumenata se mogu uskladiti uz pomoć našeg inovativnog alata Connection Wizard (npr. porudžbina sa potvrdom porudžbine)
  • Prethodno knjiženje ulaznih faktura
 • Visoka tačnost podataka zahvaljujući veštačkoj inteligenciji (koristi se za dokumenta i šablone)
 • Arhiviranje prema nacionalnim propisima

Prednosti i detalji

Jednostavna i brza konverzija formata ulaznih dokumenata ili podataka

Lako povezivanje sa različitim ERP ili računovodstvenim sistemima

Nije potreban dodatni rad vašeg internog IT odeljenja

Jednostavna i brza implementacija

Uštede troškova

Prilagodljiva i laka upotreba

Prijem dokumenata i podataka moguć preko više kanala, npr. skeniranje, imejl, upload podataka, strukturirani interfejs

Upravljanje kampanjom da pozovete svoje klijente/partnere da se pridruže našoj Crossnet mreži koja stalno raste

Upravljanje vašim klijentima je takođe lako i fleksibilno kada koristite portal i sve prednosti Crossnet-a

„Sa ovim izuzetno jednostavnim rešenjem uspeli smo da automatizujemo naše procese i da pojednostavimo naše interne procedure. Ove prednosti znače da naši opštinski službenici konačno imaju više vremena za stvarne zahteve naših građana.“

Mike Wieske – Kaemmereiamt, Stadt Heidelberg

Kontaktirajte nas

Klikom na Prosledi, dajete saglasnost da Unifiedpost Group može da čuva i obrađuje lične podatke koje su gore prosleđeni kako bi vam pružila zahtevani sadržaj. Više informacija potražite u našoj politici privatnosti.