EDI

Electronic Data Interchange

FitekIn je onlajn sistem za upravljanje fakturama za kupovinu sa procesom odobravanja. Ovaj sistem omogućava upravljanje elektronskim fakturama, fakturama u PDF formatu i na papiru. FitekIn nudi fleksibilnost rada na daljinu zato što se fakture mogu pripremiti bilo gde sve dok imate uređaj koji ima pristup internetu. Provera, koordiniranje, odobravanje i knjiženje faktura može se delimično ili u potpunosti automatizovati. Fakture koje su odobrene u sistemu za upravljanje fakturama dodaju se u računovodstveni sistem klijenta ili računovodstveni softver (ERP), zajedno sa svim podacima o fakturisanju i raspodeli troškova. Rešenje FitekInčini ceo proces rukovanja fakturama brzim, preciznim i transparentnim. Podaci se bezbedno čuvaju u onlajn arhivi u kojoj se lako mogu pronaći. 


 


Value created by EDI

 

Effective and secure data exchange between you and your business partners
Faster delivery and execution of orders
Effective real-time management of assortments and inventory
Lower overall document processing costs
Significant reduction of human error

Faster payment of invoices
Transparent process by providing logs and timestamps

Want to know how more about EDI solution?

Get in touch!

Estonia: teenindus@unifiedpost.com
Latvia: atbalsts@unifiedpost.com
Lithuania: office.lt@unifiedpost.com