Unifiedpost Documents

Kako se poslovi uvećavaju, administrativni teret uglavnom raste sa njima. Upravljanje velikim obimima transakcija može da predstavlja značajno opterećenje za resurse – posebno kada se to radi na tradicionalan način.

Razvili smo naše rešenje za dokumenta posebno za preduzeća koja upravljaju velikim obimom finansijskih transakcija – na primer, telekomunikacione kompanije, pružaoci komunalnih usluga i osiguravaće kompanije.

Izgrađeno prema industrijskim standardima na sigurnoj digitalnoj platformi, ono se brine o celokupnom procesu fakturisanja, od početka do kraja, bez obzira da li je klijent fizičko ili pravno lice. Štaviše, izgrađeno je imajući na umu kompatibilnost sistema, vodeći računa da može da pripremi i dostavi fakture uz pomoć raznih digitalnih i fizičkih kanala.

Naše rešenje je takođe pametno. Komunikacija je ključna kada treba da se osiguraju ispravna i pravovremena priprema, slanje i plaćanje faktura. Digitalizacijom ovog procesa uz pomoć alatki Unifiedpost Group-e, klijenti mogu da automatizuju podsetnike i obaveštenja, od imejla do aplikacija za slanje poruka na mobilnom telefonu.
Unifiedpost Documents se brine o celokupnom procesu fakturisanja, od početka do kraja, bez obzira da li je klijent fizičko lice, druga firma ili državna institucija.
On može da pripremi i dostavi fakture uz pomoć raznih digitalnih i fizičkih kanala, u saglasnosti sa zakonskom regulativom.

Komunikacija je ključna kada treba da se osiguraju ispravna i pravovremena priprema, slanje i plaćanje faktura.
Digitalizacijom ovog procesa, klijenti mogu da automatizuju podsetnike i obaveštenja, od štampanja preko imejla do aplikacija za slanje poruka na mobilnom telefonu.

Takođe i protok dolaznih dokumenata može da se automatizuje. Od odobrenja narudžbenica od strane odgovornih lica do obrade i knjiženja dolaznih faktura.
Naša prilagođena tehnologija robotske automatizacije procesa (RPA) kreira jedinstveno rešenje za predračunovodstvo zasnovano na oblak tehnologiji pružajući uvid u vaše finansijske podatke u realnom vremenu.

Proces slanja važnih dokumenata je pojednostavljen digitalizacijom svakog koraka.
Naša rešenja za potpisivanje Sign i Digitally. Registered: zamenite tradicionalni proces štampanja dokumenata, potpisivanja, skeniranja ili slanja poštom sa brzim, jednostavnim i (pravno) važećim digitalnim potpisom.

Naši

brendovi

Dizajnirajte, osmislite i isporučite odlaznu komunikaciju marketinga i usluga sa jednim rešenjem
Jedna jedinstvena platforma za sve vaše privremene zadatke
Lako, brzo i bez napora upravljajte svojim računima
Pribavite dokumente potpisane za nekoliko minuta, ne nekoliko dana
Pouzdano i kvalifikovano rešenje za slanje digitalno registrovanih pisama
Tehnologija robotske automatizacije procesa (RBA) za kreiranje jedinstvenog rešenja za predračunovodstvo zasnovano na cloud tehnologiji pružajući uvide u vaše finansijske podatke u realnom vremenu.