Unifiedpost Documents

Unifiedpost Documents se brine o celokupnom procesu fakturisanja, od početka do kraja, bez obzira da li je klijent fizičko lice, druga firma ili državna institucija.
On može da pripremi i dostavi fakture uz pomoć raznih digitalnih i fizičkih kanala, u saglasnosti sa zakonskom regulativom.

Komunikacija je ključna kada treba da se osiguraju ispravna i pravovremena priprema, slanje i plaćanje faktura.
Digitalizacijom ovog procesa, klijenti mogu da automatizuju podsetnike i obaveštenja, od štampanja preko e-pošte do aplikacija za slanje poruka na mobilnom telefonu.

Takođe i protok dolaznih dokumenata može da se automatizuje. Od odobrenja narudžbenica od strane odgovornih lica do obrade i knjiženja dolaznih faktura.
Naša prilagođena tehnologija robotske automatizacije procesa (RPA) kreira jedinstveno rešenje za predračunovodstvo zasnovano na cloud tehnologiji pružajući uvid u vaše finansijske podatke u realnom vremenu.

Proces slanja važnih dokumenata je pojednostavljen digitalizacijom svakog koraka.
Naša rešenja za potpisivanje Unifiedpost Sign i Unifiedpost Digitally. Registered: zamenite tradicionalni proces štampanja dokumenata, potpisivanja, skeniranja ili slanja poštom sa brzim, jednostavnim i (pravno) važećim digitalnim potpisom.

Naši

brendovi

Dizajnirajte, osmislite i isporučite odlaznu komunikaciju marketinga i usluga sa jednim rešenjem
Stvorite efikasne komunikacije za tren oka
Jedna jedinstvena platforma za sve vaše privremene zadatke
Fokusirajte se na osnovni posao i pustite da se Unifiedpost bavi fakturama
Pribavite dokumente potpisane za nekoliko minuta, ne nekoliko dana
Pouzdano i kvalifikovano rešenje za slanje digitalno registrovanih pisama
Partner od 360° za sve vaše grafičke komunikacije
Tehnologija robotske automatizacije procesa (RBA) za kreiranje jedinstvenog rešenja za predračunovodstvo zasnovano na cloud tehnologiji pružajući uvide u vaše finansijske podatke u realnom vremenu.