Unifiedpost Identity

U ovo vreme digitalizacije, identifikacija na mreži je važnija nego ikada pre. Naše usluge identiteta potvrđuju da ste vi osoba za koju tvrdite da jeste i da ste ovlašćeni da delujete u ime kompanije. Na ovaj način kompanije i dalje imaju kontrolu i osetljivim privatnim informacijama ne može da pristupi neovlašćeno osoblje.


Potpuno sertifikovano, i usaglašeno sa svim potrebnim propisima o privatnosti i bezbednosti, naše usluge identiteta pružaju bezbedne platforme za identifikaciju na mreži i sticanje novih korisnika u Holandiji.


Mi takođe verujemo da bezbedna identifikacija treba da bude jednostavna, i da ona ne treba da bude na štetu svakodnevnog poslovanja. Naš pristup posrednika više identiteta omogućava našim klijentima da pružaju bezbedne usluge na mreži njihovim klijentima pomoću brendiranih platformi za prijavljivanje koje su pouzdane i jednostavne za korišćenje.

Naš

brend

Potvrda identiteta i autorizacija (eHerkenning) u Holandiji