Crossnet

Nätverket för e-fakturor, e-betalningar, e-order och e-finansiering

Crossnet är det ledande nätverket för e-fakturor, e-betalningar, e-order och e-finansiering. Genom att gå med i Crossnet kopplar du ihop dig med dina intressenter och kan på så sätt automatisera dina köp- och försäljningstransaktioner och förbättra din likviditet. Över en miljon företag utbyter redan sina dokument genom Crossnet. Produkter som Banqup, Collect och Channel servar både små, medelstora och stora företag. 

Den största fördelen för ditt företag är att en enda koppling till vårt nätverk gör att du kan kommunicera med alla andra företag som är med i nätverket. Allt detta utan att din IT-infrastruktur behöver förändras!

 


Möt dina intressenter.

Här kan du redan träffa dina kunder, leverantörer och andra intressenter! De som också använder Unifiedpost Group-lösningar kan till och med dra nytta av ytterligare samarbetstjänster som realtidsavstämning, omedelbar betalning och tvisthantering. Andra partners kan anslutas genom att använda ett stort utbud av gränssnitt, dataformat och protokoll. Även pappersdokument kan behandlas därefter.

Eftersom nya nätverk och krav på skatteefterlevnad ständigt uppstår ser vi till att du kan dra nytta av och följa dessa – över hela världen. Oavsett om det är PEPPOL-nätverket, mer än 100 tjänsteleverantörer (EESPA) eller skattekompatibla plattformar som SdI i Italien, TRA i Turkiet eller andra nätverk i mer än 60 andra länder, är vi redan anslutna.


 

Inga ändringar i er IT-infrastruktur.

En ny teknisk lösning som lovar att den kommer att minska era kostnader, medför i regel betydande initiala investeringar och förändringar av er IT-infrastruktur. Så är inte fallet med e-lösningar från Unifiedpost Group.

Ni behöver inte installera ytterligare programvara, eftersom du kan kommunicera med alla dina affärspartners via ett enda gränssnitt med Unifiedpost Group. Det spelar heller ingen roll vilket redovisningssystem ni använder eftersom vi är kompatibla med samtliga.

Minska företagets manuella uppgifter och lägg mindre tid på processer. Din IT-infrastruktur förblir som den är.

 

Skydda er data.

Dataskydd och datasäkerhet är av högsta vikt för oss.

Vi behandlar all data i ISO-certifierade datacenter i Europa och följer europeisk dataskyddslagstiftning.
Många finansiella institutioner har granskat och godkänt Unifiedpost Groups lösningar och erbjuder dessa lösningar till sina kunder.
Unifiedpost Group har full regelefterlevnad (compliant) gällande skatteregler i mer än 60 länder. Unifiedpost Group har en ISAE 3402-certifiering, som visar att data hanteras på ett säkert och regelmässigt sätt.

Crossnet i korthet:

  • Stort nätverk (+1 miljon) som växer stadigt och redan utbrett över hela världen
  • En enda teknisk anslutning till nätverket möjliggör kommunikation med alla andra deltagare och utbyte av alla dokumenttyper
  • Enkla och snabba alternativ för e-betalningar och e-finansiering
  • Anslutning till externa internationella dataöverföringsstandarder
  • Uppdaterade gränssnitt och format för B2B-, B2C- och B2G-miljöer
  • Kompatibelt med alla affärssystem
  • Pålitligt nätverk som täcker alla nödvändiga säkerhets- och efterlevnadsaspekter
  • Regelefterlevnad gällande skatteregler i mer än 60 länder