Chúng tôi

muốn truyền

cảm hứng

đến bạn

Giải pháp của chúng tôi

Giải pháp thông minh nhất để tạo và gửi hóa đơn bán hàng, cung cấp cái nhìn tổng quan về các hóa đơn đầu vào và đầu ra và quản trị hành chính.
Một giải pháp đầu vào sáng tạo cho quy trình "Mua hàng - Thanh toán" (Procure-to-Pay). Với Collect, công ty của bạn sẽ được trang bị một cách lý tưởng cho tất cả các tài liệu gửi đến.
Một giải pháp đầu ra bền vững cho các quy trình Bán hàng - Thu tiền (Order-to-Cash). Channel đáp ứng tất cả các tài liệu hoặc dữ liệu điện tử gửi đi trong một sản phẩm duy nhất.

Khách hàng của chúng tôi

Our customers

Vì sao chọn Unifiedpost Group?

 

One Stop Shop

Một nền tảng dựa trên đám mây = một không gian tập trung an toàn cho tất cả dữ liệu tài chính của bạn.

 

Tích Hợp Dễ Dàng

Chúng tôi thiết kế các giải pháp bổ sung cho môi trường IT của khách hàng và tích hợp dễ dàng với hệ thống của họ.


Thực Hiện Nhanh Chóng

Không cần phần cứng hoặc cài đặt - bạn chỉ cần tên người dùng và mật khẩu để truy cập các giải pháp đám mây của chúng tôi.


Tuân Thủ

Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn ngành và tuân thủ tất cả các quy định về quyền riêng tư, bảo mật và thuế.

Khách hàng nói gì về Unifiedpost Group?

 
Lieven Soens
Kế toán

 
Triin Haidla
Trưởng phòng Thanh toán - Easti Energia

Get in touch