Số hóa chuỗi giá trị tài sản của bạn

Tại Unifiedpost Group, chúng tôi hỗ trợ số hóa chuỗi giá trị tài chính của bạn bằng cách cung cấp các giải pháp đám mây thông minh, tích hợp và dễ tiếp cận.
Chúng tôi thay đổi cách mọi người làm việc.
Giải pháp thông minh nhất để tạo và gửi hóa đơn bán hàng, cung cấp cái nhìn tổng quan về các hóa đơn đầu vào và đầu ra và quản trị hành chính.
Một giải pháp đầu vào sáng tạo cho quy trình "Mua hàng - Thanh toán" (Procure-to-Pay). Với Collect, công ty của bạn sẽ được trang bị một cách lý tưởng cho tất cả các tài liệu gửi đến.
Một giải pháp đầu ra bền vững cho các quy trình Bán hàng - Thu tiền (Order-to-Cash). Channel đáp ứng tất cả các tài liệu hoặc dữ liệu điện tử gửi đi trong một sản phẩm duy nhất.

Hiện diện ở nhiều quốc gia

Chúng tôi có mặt trên 32 quốc gia. Chọn quốc gia cụ thể để xem các sản phẩm dành riêng cho từng thị trường.